top of page

People & Culture Barometer

Celostátní hodnocení kvality procesů v HR People & Culture Barometer jde do finále. Stejně jako každý rok i letos jsou naše měření soustředěna ke 31.8., kdy máme první uzávěrku sběru dat výzkumu. Následně během září data doplňujeme a připravujeme k závěrečnému vyhodnocení.


People & Culture Barometer je celostátní dotazníkové šetření, jehož výstupem je souhrnná zpráva, která objektivně popisuje výsledky měření úrovně HR procesů a kvalitu firemní kultury od náboru po odchod zaměstnanců v České republice. Ve zprávě, kterou získáte, kromě individuálního hodnocení nalezneme také srovnání s trhem, přehled celkových výsledků a doporučení ke zlepšení, tzv. best practice procesů, který v individuálním hodnocení dopadl nejhůře.


Novinkou pro letošní rok je výsledná známka v oblasti wellbeingu, který se v posledních letech stal skloňovaným pojmem. Analýza wellbeingu zaměstnanců se zabývá tím, jak práce – povinnosti, očekávání, úroveň stresu a prostředí – ovlivňuje celkové zdraví a spokojenost zaměstnanců.


Pro Conectio je oblast wellbeingu navíc spojena s Microsoft Viva, která zlepšení wellbeingu zaměstnanců také přispívá. Pomocí služby MS Viva můžete měřit a řídit wellbeing zaměstnanců celé organizace a tím snižovat riziko vyhoření a omezit fluktuaci.

A jak vypadá grafické vyjádření celkového hodnocení People & Culture Barometru?


Ukažme si to na následujícím obrázku, který neukazuje reálná data.


Ukázka souhrnného výstupu výsledků výzkumu v ČR (nejedná se o reálná data)


Jednotlivé procesy jsou posuzovány zejména z následujících pohledů:


· Strategické priority ve společnosti

· Inovace a podpora digitalizace

· Měření kvality

· Přidaná hodnota pro byznys

· Kvalita samotného procesu


A jak se hodnotí?

  • Vyhodnocuje se pokročilost 8 základní procesů HR od nástupu zaměstnance po jeho odchod.

  • Hodnocení se provádí na základě detailních otázek z těchto pohledů: firemní politika, firemní praxe, digitalizace, inovace, způsoby měření a přínosy pro byznys.

  • Hodnocení probíhá online v čase, který si zvolíte, celkem investice 2 až 3 hodiny.

  • Absolvování si můžete rozdělit mezi více lidí v organizaci.

  • Metodiku zpracování výsledků zajišťuje společnost Data Brothers

Pokud Chcete zvyšovat vliv HR na řízení společnosti, People & Culture Barometer změří, co děláte dobře dnes a doporučí, co potřebujete změnit.


Do celostátního hodnocení kvality procesů HR People & Culture Barometer, které spolu se závěrečnou zprávou nabídne i zajímavé sdílení best practices, se můžete přihlásit kdykoliv během roku.


K letošním novinkám patří nová přehledná forma závěrečné zprávy, která doplňuje původní obsažnou textovou verzi. Navíc, dostáváte další informace o nejlepším a nejhorším procesu i ve verzi START, která je zcela zdarma.


Pojďte s námi zvyšovat vliv HR oddělení na celkové řízení vaší společnosti.


Další informace o People & Culture Barometeru získáte na: www.conectio.eu/barometer

Další informace o Microsfot Viva získáte na: www.conectio.eu/viva


48 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page