top of page

Jak zjistíte, co ovlivnilo výsledky Vaší „Engagement Survey“?

Představte si, že jste HR manažer, který právě obdržel zprávu, jež říká: „Výsledky poslední Engagement survey potvrdily, že někteří zaměstnanci jsou přesvědčeni o tom, že pro výkon své práce nedostávají dostatečné pravomoci“.Proč právě Viva Insights?


Pro nápravu této nechtěné situace se proto rozhodnete zjistit příčiny. Ponoříte se do přehledu za celou organizaci ve Viva Insights. Ty Vám umožní detailněji pochopit vztahy mezi manažery a zaměstnanci a současně Vám nabídnou konkrétní kroky, jak dosáhnout lepší efektivity manažerů v organizaci.


Následující popsané kroky jsou praktickým průvodcem k tomu, aby zadání z úvodu tohoto příspěvku mohlo být splněno rychle, jednoduše a na základě dat.


Začínáme


Pohybujete se v Microsoft Teams, otevřete Viva Insights a pohled „My organization“. Přejdete do části statistických údajů, konkrétně vyberete výstup „Develop Effective Managers“. Pak kliknete na „Promote coaching and development“, kde si zobrazíte „See your insight“. A na závěr vyberete položku „Explore the stats“.


Od této chvíle si již budete moct vybírat Vámi potřebný časový horizont a pohled na data související s efektivitou manažerů. S pomocí filtrů si vyberete údaje například za poslední 3 měsíce a pohled na konkrétní skupiny v rámci organizace.


Co vidíte?


Sloupcový graf „Meeting hours with direct manager“ krom jiného prozrazuje, že například v případě divize Sales je její manažer osobně přítomen na více než polovině schůzek, vyjádřených v čistém reálném čase.


Tato skutečnost naznačuje nadprůměrné časové vytížení manažera, což současně představuje příležitost ke zlepšení divizního procesu delegování úkolů na podřízené. V uvolněném čase by se manažer mohl věnovat jiným strategickým úkolům.


Ze zobrazených údajů lze toho krom uvedeného konkrétního příkladu ale vyčíst mnohem více.


Obrázek: Příklad alokace času manažerů ve Viva Insights


Zpět k úvodnímu úkolu


Nyní se vraťme na zadání z úvodu pro Vás: „Výsledky poslední Engagement survey potvrdily, že někteří zaměstnanci jsou přesvědčeni o tom, že pro výkon své práce nedostávají dostatečné pravomoci“.


Nyní již víte, jak Vám se splněním tohoto úkolu může pomoct Viva Insights.48 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page