top of page

Proč je OKR důležité pro flexibilní práci

Sdílený smysl práce podporuje týmovou práci a pomáhá firmám inovovat a růst.


Příspěvek čerpá z knihy OKRs for All: Making Objectives and Key Results Work for Your Whole Organization od autora Vetri Vellore. Autor je zakladatelem společnosti Ally.io,která vyvinula nástroj pro OKR a dnes je součástí platformy Microsoft Viva.


Příběh velké katedrály


Možná jste slyšeli nějakou verzi příběhu, kdy muž kráčející po ulici vidí tři zedníky. Každý z nich pilně pokládá cihly podél zdi a každý z nich pracuje velmi tvrdě.


Prvního zedníka se muž zeptá: "Co to děláš?"

Zedník odpovídá: "Pokládám cihly. Tvrdě pracuji, abych uživil svou rodinu."


Muž se přejde k druhému zedníkovi a položí mu stejnou otázku: "Co to děláš?"

Druhý zedník odpovídá: "Stavím tuhle pěknou, velkou zeď."


Nakonec muž přijde ke třetímu zedníkovi, který je nejvíce soustředěný, a znovu se zeptá: "Co to děláš?"

Třetí zedník s jiskru v oku a říká: "Stavím velkou katedrálu."


Tento příběh vystihuje důležitost smyslu práce. Většina zaměstnanců podle průzkumů dnes nerozumí plnému kontextu toho, proč dělají práci, kterou dělají. Pracují na tom, co jim jejich manažer řekl, aby udělali, ale nikdo jim nenabízí větší obrázek a souvislost.


Výzva pro Top Management


Když je tým a jednotlivec v souladu se strategickými prioritami organizace a chápe účel své práce, takový tým a lidé jsou vtažení do firemního dění, jsou více produktivní a šťastní. To platí při stavbě katedrál a je to podobné i v podnikání.


Tím, že se zaměříme na to, co je důležité uprostřed neustálých aktivit, týmy zůstanou soustředěné a produktivní. Účel práce a sladění spojuje týmy a podporuje spolupráci.


Výzvou pro top management je, jak přinést smysl do práce, kterou všichni dělají tak, aby pochopili, že staví katedrálu a ne, že každé ráno přijdou do práce pokládat cihly.


Proč právě teď?


Většina odvětví se přesunula na distribuovanou a někdy asynchronní pracovní sílu. Roste role technologií a digitalizace, tlak na tempo inovací vede k potřebě vtáhnout zaměstnance do procesů, které jsou stále složitější a zviditelnit je pro ně.


Rychlost a spolupráce probíhají v měřítku, které jsme nikdy předtím nezažili. S novými formami práce se potýká dnes většina manažerů na všech úrovních.


Navíc se setkávají s výzvami, která mívají následující podoby:


1. Nedostatek souladu mezi týmy

V mnoha případech si manažeři a týmy nejsou vědomi toho, na čem pracují ostatní oddělení, zda se zaměřují na stejné iniciativy a zda jejich práce směřuje ke správným výsledkům. Firma pak může zpomalit nebo nechává týmy dělat duplicitní práci.


2. Tlak na růst je vyšší než kdy jindy

90 procent startupů selže. Očekávání investorů a akcionářů ohledně exponenciálního růstu jsou vyšší, roste konkurence a největší tlak doléhá na management.


3. Velké změny

Podle indexu Microsoft WTI 2022 je velmi pravděpodobné, že 43 procent zaměstnanců v příštím roce bude zvažovat změnu zaměstnání. Zaměstnanci se osobně potkávají méně. Je méně příležitostí na neformální setkávání a udržování osobních vazeb. Zaměstnanci se chtějí cítit spojeni s posláním a vizí společnosti, změny prostředí je v tom nepodporují.


4. Do firemního dění je teď hůř vidět

Top management potřebuje přímý pohled do dění a práce v celé společnosti, detailně rozumět trendům, příležitostem k růstu i rostoucím rizikům. To je základem pro transparentnost od top managementu, kterou lidé vyžadují. Zaručit znalost managmentu včetně detailu a následnou transparentnost při flexibilní práci je mnohem těžší než při práci pouze v kanceláři.


Přínos OKR


OKR pomáhají každému zaměstnanci vidět katedrály, které stavíme a souvislost s každou cihlou, kterou pokládají. OKR přibližují celou organizaci ke strategii a přesouvají pozornost každodenní práce týmů k výsledkům důležitým pro celou organizaci.


Tento posun myšlení udržuje týmy vysoce vtažené do firemního dění s jasným pochopením toho, jak každý přispívá k celkovým cílům a výsledkům. Efektivní přístup se zaměřuje na hlavní priority organizace a zároveň ponechává prostor pro nápady od členů týmu.


Riziko


Velkým rizikem je naivní percepce top managementu, který si myslí, že jejich týmy znají kontext své práce a ví, proč je jejich práce důležitá a jak zapadá do celkové mise.

Poradenská firma McKinsey nedávno položila otázku na tuto percepci a opravdu 85 procent top managementu uvedlo, že mají tento pocit. Naopak pouze 15 procent liniových manažerů a běžných zaměstnanců uvedlo, že mají takový pocit ve své každodenní práci.


Co bude dál


Začali jsme příběhem se zedníky a stavbou chrámu, přesto vyzdvihujeme inovace. Na závěr se podívejme na obor, který inovuje a je důležitý pro většinu organizací - Recruitment.


Situace obsahuje setkání s týmem Talent Acquisition, který pracoval velmi tvrdě a obětavě. Neodolal jsem a třem z nich jsem nezávisle na sobě položil stejnou otázku.


Prvního Recruitment specialisty jsem se zeptal: "Co děláš?".

On mi odpověděl: "Tvrdě pracuji a hledám profily na síti LinkedIn.“


Za chvíli jsme se zeptal druhé členky týmu stejnou otázku: "Co děláš?".

Odpověděla: "Hledám ty nejlepší kandidáty pro ředitele pro nové trhy."


Nakonec jsem mluvil se třetí členkou týmu a zeptal jsme se jí stejně: "Co děláš?".

Tato specialistka s jiskrou v oku a velkým nadšením odpověděla: "Pomáhám naší společnosti expandovat na nové trhy."


Přejme si, ať dokážeme zažehnout jiskru v oku co nejvíce vaším liniovým manažerům a zaměstnancům.V tomto příspěvku byl použit jak obsah knihy citované v úvodu, tak obsah anglického článku: Why Hybrid Work Makes OKRs More Essential than Ever (microsoft.com)

41 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page