top of page

Flexibilní práce a hospodářské výsledky

Firmy po celém světě s flexibilní prací experimentují. Nebude nakonec lepší o ní nechat rozhodovat samotné zaměstnance?


Flexibilita jako konkurenční výhoda.


Šéfredaktor LinkedIn Dan Roth nedávno publikoval, že téměř tři čtvrtiny zaměstnanců říkají, že flexibilita je jejich nejvyšší prioritou.


Velké přeskupení v požadavcích zaměstnanců znamená, že pracovat kdykoli a kdekoli musí být součástí konkurenční strategie. Dnes neexistuje jeden způsob, jak pracovat. Flexibilita je proto důležitá a již nejde ignorovat.Dopad na ziskovost společnosti.


Poskytnutí flexibility má pro zaměstnance zřejmé výhody. Ve flexibilitě je hodně peněz, jsou s ní spojené náklady. Flexibilita současně může vést k finančním úsporám a v konečném důsledku posílit hospodářský výsledek společnosti.


Dosažení takového výsledku vyžaduje proaktivní a promyšlený přístup, který zahrnuje zcela nové způsoby myšlení.


Zavádění flexibilních opatření shora často narazí na rozmanitá očekávání zaměstnanců a mohou poškodit vzájemnou důvěru. Více funguje, když se pozornost věnuje lidským potřebám a poskytování zdrojů, které flexibilitu umožňují.


Flexibilita může začít s něčím jednoduchým, jako je nechat zaměstnance vybrat si kratší směny, aby zvládli děti, které se vrací dříve domů při výuce na dálku.Zpráva, kterou vysíláte, je „věříme vám“, to funguje dobře.


Stejný autor Dan Roth z LinkedIn si všímá experimentů s flexibilitou. Například celofiremní týden volna na začátku července nebo kolem Nového roku, pondělí bez schůzek nebo nedotknutelná pravidla kolem e-mailů po pracovní době.


Takové postupy budují empatii a respekt. Zvláště když necháte tým přijít s vlastními pravidly týkajícími se flexibility a práce na dálku. Zpráva, kterou posíláte, je „věříme vám“ a to dlouhodobě funguje dobře.


Některé společnosti zatím nejsou připraveny na flexibilní práci, a tak si pěstují skryté riziko. Nedávná data to potvrzují. Více než polovina zaměstnanců na celém světě by opustila svou práci, pokud by jim nebyla poskytnuta významná flexibilita.


Společnosti se snaží rozvíjet svou kulturu a adaptovat se. Potřebují flexibilní myšlení a podporovat důvěru zaměstnancům a k tomu podpůrná data. Společně pak objeví, co pro jejich prostředí funguje nejlépe.Rozhodování na základě dat.


Technologie se vyvíjí a dnes měří intenzitu spolupráce v týmech. Zaměstnavatel pak podle dat lépe organizuje interní schůzky, dimenzuje kanceláře, ovlivňuje práci manažerů a další.


Obrázek 1: Přehled celkového času v organizaci strávených na různých typech schůzek. (zdroj: Microsoft Viva Insight - Advanced Reporting)


Zaměstnavatel také dokáže předpovídat optimální velikosti a počty zasedacích místností nebo celý interní chod. Tím postupem pak lépe vyhoví měnícím se požadavkům na flexibilní fungování celé organizace.


Obrázek 2: Plánování kanceláří a pracovních zón s pomocí pokročilých funkcí ve službě Microsoft Viva Insights.


Technologie, která takové řízení flexibilní práce zajišťuje se jmenuje Viva Insights a najdete ji v prostředí Microsoft Teams.


Viva Insights obsahuje bohaté množství analytik a doporučení. Pro plánování flexibilní práce na úrovni celé organizace pak nejčastěji používáme službu s názvem Organization Trends.


Více technologii Viva Insights můžete prozkoumat zde:
Zdroj: Tento příspěvek vznikl s využitím článku s názvem "What Does ‘Flexible Work’ Really Mean?" na stránkách Microsoft Lab, který byl zveřejněn dne 20. října 2022.


45 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page