top of page

Jak skutečně spolupracujeme?

Víte, jak Microsoft použil strojové učení k tomu, aby zjistil, jak probíhá spolupráce v organizaci nehledě k nastavené organizační struktuře?

Nejde o organizační diagram


Organizační diagram vyjadřují organizační strukturu, pravda o spolupráci se však skrývá jinde než v tomto diagramu.


Vaši IT administrátoři mají dnes přístup k detailním datům v interním digitální komunikaci včetně mailů, chatů a schůzek. Oproti tomu se zde při tvorbě těchto 3D modelů využívají agregovaná a hlavně anonymizovaná data, která umožní vykreslit živý obraz chování v organizaci.


Vznikají 3D animace, které jsou mapou nového světa. Ukázalo se, že to, co kolegy spojuje, nemusí být pracovní pozice, oddělení nebo časové pásmo. V inovativním prostředí se týmy formují a rozpouštějí rychle zejména podle toho, jak se startuje a dokončuje projekt.


Důležité pro řízení celé společnosti


Top management může přehodnotit své myšlení o struktuře práce. Například v hybridní pracovním prostředí nemusí záležet na tom, "kde jste" a "co děláte", více může záležet na velikosti sítě, ve které jste propojeni.


Vizualizace přinášejí novou a radikální transparentnost do fungování organizací. Můžete vidět komunikační vzorce mezi tisíci lidmi způsobem, který nikdy předtím vytvořit nešlo.


Při správné interpretaci dat pak top management dokáže identifikovat ty nejsilnější týmy, které doslova drží organizaci pohromadě. Další využití se nabízí při zlepšování employee experience, vyhodnocení situace před reorganizací a pak hodnocení, jak změnu daří realizovat a řídit.


Znalost toho, jak organizace skutečně funguje, může vrcholovému managementu usnadnit rozhodování o organizační struktuře, struktuře týmů, personálnímu obsazení a řízení celé organizace.


Jak to vypadá

Obrázek: Každá tečka této vizualizace představuje jednotlivého zaměstnance (v tomto případě Microsoft se sídlem v USA). Každá barva zvýrazňuje odlišnou kohortu lidí, kteří pracují společně.


Každá tečka nebo uzel představuje osobu. Lidé jsou umístěni blízko sebe, pokud signály ukazují, že spolu často a smysluplně komunikují. Jinými slovy, signály naznačují, že tito lidé úzce spolupracují.


Velké tečky představují zaměstnance, kteří mají smysluplnou komunikaci s velkým počtem lidí. Lidé nejblíže středu mapy komunikují nejčastěji s největším počtem zaměstnanců v celé organizaci. To je místo, kde najdete vaše neformální lídry a také významné komunity.


A konkrétní poznatek právě z Microsoftu?


Komunikační signály odhalily intenzivní spolupráci mezi laboratořemi v různých geografických lokalitách. Tyto týmy jsou v různých městech, a přesto fungují jako jeden tým. Ukázalo se, že spolupráce může uspět bez ohledu na geografické hranici mezi týmy.


Tyto druhy vizualizací mohou být použity k tomu, aby se zjistilo, jak dobře funguje reorganizace a zda se týmy a organizace propojují tak, jak mají.


Použití 3D vizualizací v praxi má pro vás význam podobně, jako když začnete používat pro cestování online navigaci, která používá aktuální data. Přitom vaše konkurence má v ruce stále papírovou mapu, která byla vytištěna před několika lety.


Můžete si vyzkoušet ve své organizaci


Tyto přístupy již dnes totiž využívá služba Microsoft Viva Insights.

Zde se s ní můžete seznámit zblízka:
Zdroj: Tento příspěvek vznikl s využitím článku „The Hidden Ways We Really Work Together“, který zveřejnila společnost Microsoft v září 2022 na stránkách Microsoft WorkLab.


68 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page