top of page

Search Inside Yourself a výhody, které přináší

Program Search Inside Yourself (Hledej uvnitř sebe) se zrodil v Googlu a opírá se o výzkumy z oblastí emoční inteligence a neurověd.


Během jednotlivých programů byla postupně sbírána data, která demonstrují pozitivní dopad účasti v programu na emoční inteligenci, odolnost, zvládání stresu, empatii a mnoho dalších.


V posledních letech byla sbírána data z dotazníků, které jednotliví účastníci vyplňovali během programu Search Inside Yourself. Otázky jim byly kladeny před začátkem a následně po absolvování dvoudenního workshopu následovaného 28denním programem, ve kterém účastníci procvičují jednotlivé dovednosti. Na dotazníky odpovídalo více než 6,100 respondentů z více než 20 zemí.


Výsledky poskytují důkazy, že absolvování programu vede ke zlepšení široké škály dovedností souvisejících s mindfulness a emoční inteligencí. Zde uvádíme několik nejdůležitějších témat věnovaných všímavosti, stresu, empatii a ledershipu.


Všímavost (mindfulness)

je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje právě teď, zůstat přítomen, a to bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Je to jedna z oblastí, ve které je zaznamenán největší úspěch ve zlepšení.Stres

Účastníci uvedli, že u sebe po absolvování programu pozorují sníženou hladinu stresu. Aplikování postupů zaměřených na všímavost, sebeuvědomění a sebeovládání pomáhá zvyšovat celkovou pohodu (wellbeing).Empatie

Empatie je dovednost, která pomáhá vnímat, jak se cítí ostatní. Zlepšuje sociální interakce na mnoha úrovních, pomáhá v lepší komunikaci a podpoře ostatních. Nás program vysvětluje empatii z hlediska neurověd a ukazuje možnosti, jak ji rozvíjet v každodenních interakcích.Leadership

V Search Inside Yourself Institutu věří, že lídrem je každý z nás. Nemusí jít vždy o formální roli v práci. Lídrem můžeme být při vedení městské komunity, při řízení aktivit své rodiny či vedení svého vlastního života. Všichni svým způsobem využíváme schopnosti lídra a ty můžeme zlepšovat. Absolvování programu

 

Nyní máte příležitost se kurzu zúčastnit, více informací přímo na stránce programu Search Inside Yourself

53 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page