top of page

Nová rovnice zaměstnance

Začalo to otázkou: „Kdy jít do kanceláře?“. Pak se přidal dotaz: „Proč dávat práci na první místo?“. Dnes zaměstnanci řeší novou rovnici: "Stojí mi to vůbec za to?".53%

zaměstnanců více upřednostňuje zdraví a wellbeing před prací ve srovnání s obdobím před pandemií.


52%

generace Z a mileniálů v tomto roce zváží změnu zaměstnavatele, meziročně to je nárůst o 3 %.


252%

je nárůst času stráveného na schůzkách průměrným uživatelem Teams od února 2020.


Stojí mi to za to?


Zkušenosti z posledních dvou let doslova překopaly naše priority, posunuly naši identitu i názory na svět, ve kterém dnes žijeme. Nakreslily čáru mezi tím, co je pro většinu z nás důležité - zdraví, rodina, čas, smysl - a tím, co není.


V důsledku toho se změnila rovnice zaměstnanců "stojí mi to za to?", která vyjadřuje, co lidé od práce chtějí a co jsou ochotni obětovat. Pocit důležitosti, vlivu nebo některé výhody, jako je jídlo zdarma nebo velká kancelář, již nejsou hlavní motivací.


Ve studii Work Trend Index 2022 uvedlo 47 % respondentů, že rodinný a osobní život upřednostňují před prací víc, než tomu bylo před pandemií. Navíc 53 % respondentů, zejména rodiče (55 %) a ženy (56 %), uvádí, že upřednostní své zdraví a wellbeing před prací více než dříve.


Příklady změny vnímání práce


„Dříve jsem přemýšlel o práci tak, že byla součástí mé vlastní identity. Nyní je pro mě práce něco, co dělám, ale již není nebytně mou součástí.“

IT odborník v oblasti energetiky


„Stále mohu být v práci úspěšný, jen potřebuji vyváženější rozhodnutí, která více zohlední mé osobní zájmy.“

Manager ve střední úrovni řízení


„Když do práce nedojíždím, zbývá mi více času na rodinu. Například se věnuji vaření a pak se společně najíme.“

Zaměstnanec v oblasti služebHybridní práce vyžaduje nové týmové normy


Jen málo společností vytvořilo nové týmové normy, které zajišťují to, že týmy tráví část času společně.


43%

zaměstnanců, kteří pracují na dálku, říká, že se necítí součástí schůzek.


27%

společností vytvořilo novou etiketu pro hybridní schůzky, do kterých se všichni cítí vtaženi a zapojeni.


Investice do technologie nestačí


Data naznačují, že společnosti investují do technologií, ale v oblasti firemní kultury je třeba udělat ještě více. 54 % vedení společností v současné době přepracovává své prostory pro hybridní práci nebo to plánuje v nadcházejícím roce.


Navzdory tomu pouze 27 % organizací zavedlo novou etiketu hybridních pracovních schůzek. Možná následkem toho celých 43 % zaměstnanců pracujících na dálku a 44 % zaměstnanců pracujících hybridně uvedlo, že se necítí být součástí schůzek.


Klíčové ponaučení


Top management musí stanovit proč, kdy a jak se pracuje a nově definovat účel osobní spolupráce, vytvářet týmové normy a dohody na nich. Obsahovat mají informace, kdy se setkat osobně, jaká je etiketa hybridních schůzek a přehodnocení role samotného prostoru.


Organizace, které nedokážou pochopit nové koncepty a roli kanceláří, riskují, že přijdou o skutečné výhody hybridní práce a zaměstnance.


Příklad nástroje pro plánování hybridní práce


Pro analýzu a plánování v prostředí platformy Microsoft může top management využít nástroj a službu Viva Insight. Tato služba vylepšuje produktivitu a wellbeing díky doporučením založeným na datech.


Příklad reportu Viva Insights pro top management: Vznikl na základě skutečného chování a poskytuje detail, jak manažeři během dne tráví čas se svými lidmi a doporučení co a jak zlepšit.Více o Microsoft Viva Insights: https://www.microsoft.com/viva


Zdroj dat z průzkumů: Microsoft Work Trend Index 2022

82 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page