• terezad6

Práce se stresem


Je s námi stále, i když jej nevidíme, může být dobrým pomocníkem, ale špatným pánem.


Co je to? 


Ano, správná odpověď je STRES. Možná se vám zdá zvláštní, že stres je s námi stále a že snad může být dobrým pomocníkem, protože většinou bývá zmiňován v negativní konotaci. Pojďme se tedy podívat, kdy stres zažíváme, kdy už je škodlivý a jak jej ovládnout, aby nebyl oním špatným pánem, ale dobrým služebníkem. 

Jak vzniká stres

Podnětem pro vznik stresu v našem těle je stresor, tedy vliv fyzikální, chemický, biologický, nebo psychosociální, který ovlivňuje reakce našeho těla. Velmi často nezpůsobuje stresovou situaci jen jeden stresor, ale je to kombinace více vlivů. Stresová reakce probíhá v těle automaticky a vyplavuje se při ní několik hormonů, mezi ty nejznámější patří adrenalin a kortizol.

Právě nadbytek kortizolu bývá oním špatným pánem. Jeho nadměrné vyplavování způsobuje téměř všechny civilizační problémy.


Každá stresová reakce probíhá ve třech fázích. V první, tzv. alarmové reakci dochází k mobilizaci energetických zdrojů - napnou se svaly, zlepší se smyslové funkce, zvýší se činnost srdce, snižuje se práh bolesti, trávící systém je v útlumu, dostaví se zvýšené pocení, ale také se krátkodobě sníží imunita (v těchto příznacích je možné rozpoznat připravenost organismu na útěk či boj).

Následně přichází fáze rezistence nebo také adaptace, kdy se organismus snaží funkce vrátit do normálního stavu a přivyknout si na způsobený stres.

Poslední fází je fáze vyčerpání, kdy organismus již není schopen mobilizovat své síly a v tomto případě se již jedná o patologické projevy stresu na oběhové či trávící soustavě, imunitním systému či na úrovni psychiky. 


Na začátku jsme zmiňovali, že stres je s námi stále a je to tak, i když si to úplně neuvědomujeme. Například jste zvyklí si každý večer před spaním číst knížku, ale začnete mít problémy s očima a lékař vám tuto aktivitu nedoporučí. Najednou přichází nová situace, vy si musíte zvykat na něco jiného a vaše tělo zažívá stresovou situaci na kterou se musí adaptovat. Každý z nás má vůči stresorům jinou odolnost a stejně tak také jinou schopnost se na stres adaptovat, proto je práce se stresem individuální záležitostí.