top of page

Spolupráce s platformou 87

Je vaše wellbeing strategie více než jen souhrn dobrých úmyslů? Společnosti usilovně pracují, aby v rámci péče o zaměstnance dělali správnou věc – často nabízejí třeba jógu, snídaně pro zaměstnance, předplatné meditačních aplikací, dny zdraví a různá školení. Ale jen málokdo ví, jestli jsou tato řešení pro jejich firmu vhodná a zda opravdu fungují.


Přesvědčivé důkazy naznačují, že bez důkladné analýzy tomu tak není. To má negativní dopady na zaměstnance i firemní finance. Platforma 87 nabízí důkladnou a komplexní analýzu sedmi hlavních oblastí, které se podílí na wellbeingu zaměstnanců. Výsledky analýzy pak umožní zaměřit se na jádro problému a vytvořit strategické a efektivní řešení.CO JE TO WELLBEING?


WELLBEING popisuje stav celkové pohody zaměstnanců vyplývající z dynamiky jak na pracovišti, tak mimo něj. Jedná se o celkový pocit rovnováhy tělem i duší. Podle klinických výzkumů k dosažení rovnováhy jednotlivce přispívá sedm oblastí:


PRÁCE, VZTAHY, RŮST, EMOČNÍ POHODA, SEBEVĚDOMÍ, POHODA TĚLA, KVALITA ŽIVOTA


PROČ O WELLBEING ZAMĚSTNANCŮ PEČOVAT?


Výzkumy jak v akademickém prostředí, tak v privátním sektoru přináší důkazy o mnohých výhodách, které celková pohoda zaměstnanců přináší firmám.


 1. Zlepšení produktivity a výkonu v práci

 2. Zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců

 3. Nižší fluktuace zaměstnanců

 4. Lepší fyzické a duševní zdraví zaměstnanců

 5. Zvýšená loajalita a motivace zaměstnanců

 6. Snížení absence a docházení do práce jen formálně (presenteeism)

 7. Zlepšení pověsti a obrazu jako zodpovědného zaměstnavatel


PROČ DOBRÉ ÚMYSLY NESTAČÍ?


Společnosti zjišťují, že k tomu, aby jejich wellbeing strategie byla účinná, je nutné ji nastavit na bázi solidních dat, které zohledňují všechny oblasti přispívající k celkovému pocitu rovnováhy zaměstnanců. Například ve Spojeném království se za poslední rok se zvýšil zájem z méně jak 30 % na 53 %. O tento rapidně rostoucí zájem se postarala především zjištění, že spousta populárních “quick-fix” řešení lidem byla neefektivní nebo je ani nevyužívali.


Schopnost rozhodovat se pomocí informací a dat zajišťuje:


 • Zlepšení přesnosti při identifikaci problémů a oblastí ke zlepšení

 • Schopnost měřit a sledovat dopad opatření

 • Lepší alokace zdrojů do nejefektivnějších programů

 • Zlepšení porozumění potřebám a preference zaměstnanců

 • Zvýšená odpovědnost a transparentnost


PLATFORMA 87%


Platforma 87% pomocí komplexní analýzy poskytuje organizacím bezprecedentní vhled do problematiky zdraví a pohody svých zaměstnanců, aby věděli s jistotou, co mají dělat, aby svým lidem pomohli. Dotazník byl vytvořen psychology s ohledem na nejnovější studie a průzkumy.
Vyplněním dotazníku získáte několik výstupů:


1. INDIVIDUÁLNÍ ZPRÁVU PRO ZAMĚSTNANCE


Personalizovaný a akceschopný návrh, jak si pomoci2. FIREMNÍ PŘEHLED, který vyhodnotí:


Celkový stav wellbeingu zaměstnanců Současná největší rizika Dopady na firmuMůžete si zvolit, jaká demografická data chcete do analýzy zahrnout (např. gender, seniorita, oddělení apod.). Firemní přehled je tak konfigurovaný na bázi vašich specifických potřeb a současné situace.


JAK MŮŽE VYPADAT SPOLUPRÁCE S CONECTIO A 87%?


1. Úvodní setkání před konfigurací

 • Jaké jsou vaše cíle a požadavky?

 • Jaké podpůrné aktivy již nabízíte?

 • Na jaké demografické informace je třeba se zaměřit?

 • Jaká verze dotazníku dává v současné situaci smysl a na jaké období jej implementovat?

  • Krátká verze, cca 50 otázek

  • Dlouhá verze, cca 125 otázek

2. Konfigurace

 • Nakonfigurujeme a otestujeme obsah dotazníku.

3. Strategie před spuštěním

 • Můžeme vám pomoci s tvorbou strategie komunikace na zaměstnance a manažery.

4. Spuštění

 • Budeme vás průběžně informovat o tom, kolik lidí (s ohledem na demografická data) se zúčastnilo, kolik lidí kompletovalo či na vyplňování pracuje.

 • Dle dat zjistíme, zda zvolit podpůrné aktivity (záleží na účasti a na jak dlouho byl dotazník spuštěn).

5. Analýza a doporučení

 • Data zanalyzujeme a vytvoříme přehled s výsledky (wellbeing zaměstnanců, rizika a dopady).

 • Doporučíme, na co je důležité se zaměřit, jaké aktivity můžou problém řešit, jak výsledky a následná opatření komunikovat se zaměstnanci a manažery a jak zajistit úspěšnou implementaci i řešení.

 • Zvážíme možnosti “post-survey” či spuštění průzkumu v následujícím roce.Podívejte se na praktické příklady, jak udržovat wellbeing.86 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page