top of page

Paranoia hybridní práce? Pořád je to jen práce...

V rozbouřených ekonomických vodách ukazují poslední data několik překvapení, která zejména pro nejvyšší vedení firem stojí za pozornost.

Podle zaměstnanců pracovní výkon roste


Lidé pracují více než kdy jindy. 87 % zaměstnanců uvádí, že jsou v práci produktivní.


Poznatky pocházejí z průzkumu 20 tisíc zaměstnanců v 11 zemích a analýzy mnoha miliard signálů o produktivitě práce z prostředí Microsoft 365 a LinkedIn.


Podle stejného zdroje od společnosti Microsoft se počet schůzek na týdenní bázi od začátku pandemie celosvětově zvýšil o 153 %. Počet překrývajících se schůzek se v uplynulém roce zvýšil o 46%. Lidé jsou zaplaveni pozvánkami na schůzky a vzniká napětí, ve kterém 42% účastníků schůzek pracuje v multitaskingu a posílá maily nebo chatuje.


Management lidem věří méně


85 % manažerů nevěří lidem, že jsou produktivní právě z důvodu příklonu k práci na dálku.


Některé firmy dokonce namísto měření dopadů produktivity začaly používat technologie ke sledování aktivity lidí. To může podkopat důvěru zaměstnanců v management.


Zjednodušeně řečeno, data říkají, že se management obává toho, že ztrácí produktivitu, přestože odpracované hodiny, počet schůzek a další metriky a aktivity rostou.


Paranoia v práci na dálku


Paranoia z produktivity v práci na dálku je riziko. Ano je to riziko, které může dál měnit současné formy práce na dálku.


Konkrétně těchto 85% manažerů tvrdí, že přechod na hybridní práci ztěžuje budování důvěry a spíše nevěří tomu, že zaměstnanci jsou produktivní.

Obrázek 1: Graf odpovědí na otázku: Dotaz na zaměstnance: „Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím tvrzením, pokud jde o Váš typický den: Když pracuji, cítím se produktivní" Dotaz na top manažery: „Když přemýšlíte o změnách způsobených přechodem na hybridní práci, jak velký problém je pro Vás potvrdit: Mám důvěru v to, že moji zaměstnanci jsou produktivní."


Zkusili jste zavolat zaměstnance zpět do kanceláře?


Tak tímto směrem cesta už vůbec nevede.


Nařízení firmy tuto novu realitu nezvrátí. 73 % zaměstnanců a dokonce 78 % manažerů tvrdí, že potřebují lepší důvod, proč přijít do kanceláře než to, že to po nich bude chtít firma.


Data odhalila lepší způsob, jak lidi vracet do kanceláře a dodat jim k tomu energii. Vazby a setkání s dalšími kolegy je to klíčovou motivací. 84 % zaměstnanců by bylo motivováno možností osobního setkání s kolegy a 85 % obnovou osobních vazeb v týmu. Zaměstnanci také uvádějí, že by chodili do kanceláře častěji, kdyby věděli, že tam budou kolegové z jejich týmu (73 %).


Mladší lidé mají obzvláště zájem využívat kancelář k tomu, aby se stali součást své komunity na pracovišti. Například být v kontaktu s nejvyšším vedením (78% generace Z a mileniálů) a se svým přímým manažerem (80% generace Z a mileniálů).


Není to o kanceláři


Kancelář není jedinou odpovědí. Velkou roli při propojování lidí hraje technologie. Spojuje nás kdekoli a kdykoli bez ohledu na to, jak pracujeme. Do centra se dostává naše schopnost komunikovat.


Komunikace je zásadní pro to, aby se lidé vtáhli do firemního dění a byli informováni. Podle téměř všech manažerů (96 %) i řadových zaměstnanců (95 %) efektivní komunikace patří k nejdůležitějším dovednostem, které budeme v nadcházejícím roce potřebovat.


Stav odolnosti můžeme měřit


Je velice zajímavé sledovat dopady hybridní práce na odolnost organizace. Jedním z mnoha měřítek může být velikost neformální interní sítě zaměstnance.


Propad ve velikosti aktivní interní sítě může indikovat rostoucí izolaci a ztrátu pocitu podpory zaměstnavatele a odcizení se od poslání zaměstnavatele. Naopak velmi rozsáhlá interní síť s intenzivní komunikace může vést k přetížení a riziku vyhoření.


Příklad, jak řídit práci na dálku


Pro ilustraci uvádíme měření aktivní interní sítě zaměstnanců mezi dvěma obdobími. Na tomto případě velikost sítě razantně klesla, v některých divizích o 40 a více procent a může to být riziko.


Současně se však v měřené společnosti udržuje vysoká intenzita komunikace v malých týmech, která zejména udržuje lidi méně izolované a více aktivně vtažené to dění.


Změna velikosti interní sítě je v levém grafu, v pravém grafu je za stejné období vidět dostatečná intenzita komunikace v malých týmech.


Graf: Graf byl získán z anonymního měření chování v organizaci službou Microsoft Viva. Je to jeden z mnoha grafů pro top management používaný k řízení hybridní práce a wellbeingu v organizaci.


Více službu Viva Insights můžete prozkoumat zde:
Zdroj: Tento příspěvek vznikl s využitím a volným překladem reportu Microsoft Work Trend Index - Pulse report, který byl zveřejněn dne 22. září 2022 na stránkách Microsoft WorkLab.


124 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page