top of page

Kapitáni HR, umíte se zeptat dodavatelů AI?

Chcete zlepšit práci celého HR, rozhodli jste se k tomu využít AI a začínáte hledat dodavatele. Na co se z pohledu HR musíte ptát, abyste se nedostali do nesnází?


ZÁKLADEM JSOU DATA


Nejprve je nutné si ověřit zdroje datových souborům používaným pro trénování modelů AI a také jejich velikost. Pro zajištění objektivity modelů je zdroj a rozsah dat zásadní.


Dotazem na data a testované modely specifické pro dané začnete posuzovat odborné znalostí dodavatele od základu.


VYSVĚTLITELNOST A ETIKA


Kromě toho je zásadní porozumět přístupu dodavatele k vysvětlitelnosti výstupů, které AI poskytuje. Zejména v oblasti HR se rozhodování týkají lidí a vy budete nutně potřebovat podklady k obhájení Vašich rozhodnutí.


Další sada otázek se točí kolem posouzení etiky systému AI. Klíčovými jsou dotazy na zastoupení různých skupin zaměstnanců a přístup k výzkumu zaměřenému na snižování předpojatosti.


Navíc pochopení toho, jak dodavatel začleňuje zpětnou vazbu od lidí, aby v průběhu času zlepšoval modely, Vám může navíc nabídnout vhled do jeho procesu průběžného učení.


DOVEDNOSTI


Pokud je dodavatel AI z oblastí dovedností a zejména z rozvoje dovedností a tvorby vzdělávacího obsahu, bude zásadní dotaz na údržbu jeho taxonomie dovedností a přesnost tvořeného obsahu.


Podobně jako v dalším bodě bude využívání AI v této oblasti brzo povážováno za velmi rizikové.


NÁBOR

Ano, pokud budete využívat AI v oblasti náboru, tak i ta se brzo podle návrhu nové legislativy EU nebo jednotlivých zemí stane vysoce rizikovou oblastí pro využití AI. Riziko plyne z toho, že pokud AI zapojíte do rozhodování, tak se můžete vystavit riziku, pokud nedokážete obhájit svá rozhodnutí.


Proto potřebujete dotazy na proces ověření, jak bezpečně a etické jsou doporučení AI systému a jak je vy závazně aplikujete.


DOPORUČENÍ NA TOP 4 OTÁZKY:


1. Jaké soubory dat se používají k trénování modelů AI a jak velké jsou podle počtu profilů nebo objektů?


2. Jak řešíte a minimalizujete předsudky (bias) ve vašem systému AI tak, abyste zajistili spravedlnost a inkluzi?


3. Poskytněte nám výzkum nebo případové studie, které ukazují, jak vaše AI zredukovala v čase předsudky a zlepšovala svou výkonnost.


4. Jak váš systém AI zajišťuje soulad s novými předpisy EU v oblasti AI, zejména těmi, které se týkají práce HR?


Položení těchto otázek a odpovědi na ně Vám umožní již v úvodu lépe rozhodovat při výběru dodavatele AI tak, abyste byli v souladu s hodnotami a požadavky vaší organizace.


… a ještě jedna věc …... ZAČNĚTE TEĎ


Váš úspěch s AI závisí na dobrém plánování, spolupráci s odborníky a využití této inovace k podpoře vašich zaměstnanců a růstu celé organizace.


Vyslechněte si zkušenosti a zeptejte se na detail:

66 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page