top of page

Co je OKR a proč to řeší HR?

Na úvod jsme se zeptali v organizaci, která začala OKR používat. Objevili jsme několik nových „aha momentů“, tak s nimi rovnou začínáme.CO NÁM LIDÉ O VYUŽITÍ OKR ŘEKLI?


1. Konečně máme jasně definované cíle a víme, co je důležité.


2. Díky OKR se nám podařilo lépe zaměřit na priority a ušetřit čas a energii z jinak méně důležitých úkolů.


3. OKR nám pomohly zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu, protože víme, na čem pracuje každý z nás a jak se naše práce propojuje.


4. Vidíme vlastní pokrok, a to nás více motivuje.


5. Máme lepší orientaci v celkové vizi a strategii organizace a víme, jakým způsobem naše práce přispívá k dosažení společného cíle.


CO JE OKR?


OKR je zkratka pro "Objective and Key Results" neboli "Cíle a Klíčové Výsledky".


Tato metodika byla vytvořena firmou Intel a dnes ji využívají společnosti po celém světě, včetně Google, Twitter nebo LinkedIn.


OKR je založen na jednoduché myšlence, že každý zaměstnanec by měl mít jasně definované cíle a klíčové výsledky, které k těmto cílům povedou. Tyto cíle by měly být ambiciózní, měřitelné a přizpůsobitelné.


JAKÉ VÝHODY Z OKR PLYNOU PRO HR?


Využití metodiky OKR přináší několik výhod pro HR a řízení výkonu. Zde je několik z nich:


1. Konec ročních hodnocení výkonu:

OKR se zaměřuje na průběžné sledování výkonu a dosahování cílů, což umožňuje ukončit roční hodnocení výkonu a nahradit je průběžným hodnocením.


2. Zaměření na cíle a výsledky:

OKR může pomoci HR a řízení výkonu přesněji definovat očekávání od zaměstnanců a sledovat, zda dosahují stanovených cílů.


3. Zlepšení komunikace:

Metodika OKR zvyšuje komunikaci mezi manažery a zaměstnanci, což může vést k většímu porozumění, zlepšení spolupráce a větší motivaci.


4. Flexibilita a agilita:

OKR umožňuje rychle reagovat na změny v prostředí. Toto se může ukázat jako velmi užitečné pro HR a řízení výkonu, protože jim umožní rychle přizpůsobit cíle a očekávání v reakci na změny v podnikovém prostředí.


5. Kultura výkonnosti:

OKR může pomoci vytvořit kulturu výkonnosti v organizaci, což může podpořit růst a inovaci.


Zaměstnanci budou mít jasnější představu o tom, co od nich očekáváte a jak jejich práce přispívá dosažení strategických cílů organizace. Jejich práce prostě jim bude dávat mnohem větší smysl.


JAK NEJLÉPE ZAČÍT S OKR?


Pokud chcete v organizaci začít používat metodiku OKR, můžete postupovat následovně:


1. Stanovení cílů a strategie:

Nejdůležitějším krokem při zavádění metodiky OKR je stanovení cílů a strategie. Určete, co chcete v organizaci dosáhnout a jakým způsobem chcete své cíle naplnit.


2. Vytvoření týmu OKR:

Založte tým, který se bude věnovat implementaci metodiky OKR. Tento tým by měl být složen ze zástupců různých oddělení a měl by mít dostatečnou pravomoc a zdroje k tomu, aby mohl úspěšně realizovat plán.


3. Vzdělávání a komunikace:

Důležitým krokem je zajištění správného vzdělávání zaměstnanců v oblasti metodiky OKR. Zaměstnanci by měli mít jasnou představu o tom, jaké jsou cíle organizace a jak mohou k jejich naplnění přispět. Zabezpečte také pravidelnou komunikaci o pokroku v realizaci plánu a o výsledcích, kterých bylo dosaženo.


TAJEMSTVÍ NA ZÁVĚR


Využijte nástroj pro OKR v prostředí, které Vaši zaměstnanci používají a kde pracují.


V případě Microsoft Teams budete mít volbu velmi jednoduchou.


Stačí k tomu nativní rozšíření Microsoft Teams pro OKR, které se jmenuje Microsoft Viva Goals.


Obrázek 1: Příklad základního pohledu na kaskádu cílů v organizaci


Obrázek 2: Příklad zobrazení formou organizační struktury


POJĎTE SI VIVA GOALS ZPROVOZNIT


Seznamte se se službou Microsoft Viva a požádejte si o financování Viva Workshopu:CONECTIO je autorizovaný poskytoval metodiky Viva Workshopů v českém a anglickém jazyce. Součástí je příprava včetně vyřízení financování od společnosti Microsoft pro tuto aktivitu.

76 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page