top of page

Zaměstnanci dávají klasickému online školení své organizace NPS -29

Inovativní formáty, jako jsou videohry aplikované na rozvoj dovedností ve firemním prostředí, poskytují účinný lék proti tomuto nedostatku uspokojení.


V posledních dvou letech organizace zrychlily svou digitalizaci. To se odrazilo v jejich školicích a vývojových odděleních, která lpěla na e-learningových platformách jako na záchranných lanech.


Ve zprávě Contradictions of Corporate Training společnosti Gamelearn zveřejněné na začátku roku 2021 uvedlo 60 % dotázaných HR profesionálů, že jejich společnosti v tomto roce zvýšily rozpočet na online školení. A v roce 2022, jak ukazuje druhé vydání této zprávy, procento společností investujících do digitálního školení skutečně vzrostlo.


Stále existuje nesoulad mezi nabídkou školení společností a očekáváním zaměstnanců


Zdá se však, že zvýšené investice nezpůsobují spokojenost zaměstnanců s online kurzy tak silně. Na stupnici od 1 do 10 dávají digitálnímu školení, které obdrží od svých společností, průměrné skóre pouze 6, což odpovídá NPS -29. To není příznivé skóre, i když je v souladu s typickým hodnocením spojeným s e-learningem, často uvízlým v monotónních a neinteraktivních formátech a designech.Co zaměstnanci očekávají od e-learningu?


V Contradictions of Corporate Training 2021 jsme se zeptali zaměstnanců společností z různých sektorů, jaké jsou podle nich hlavní nevýhody online školení, které absolvovali ve svých organizacích. Dvě nejčastější odpovědi se týkaly toho, že to bylo nudné a málo interaktivní.


O rok později zůstává stejná stížnost. V Contradictions of Corporate Training 2022 zaměstnanci v drtivé většině říkají, že by rádi našli simulace situací ze skutečného života a gamifikace v online kurzech svých společností. Kuriózní je, že už druhý rok po sobě se personalisté a konzultanti také domnívají, že by tyto ingredience měli zařazovat do svých kurzů. Zdá se, že na teoretické úrovni jsou všichni účastníci ekosystému firemního vzdělávání sladěni.


Většina zaměstnanců, HR a L&D profesionálů, a dokonce i rozpočty jejich společností, jsou připraveni přijmout nové formáty a metodiky digitálního firemního vzdělávání. Proč tedy v tomto ohledu nedochází k výraznějšímu pokroku? Přesvědčit management může být stále obtížné nebo může být inovace neoprávněně ztotožňována s novými a komplikovanými procesy. Nic nemůže být dále od pravdy v případech, jako je učení založené na hře nebo tréninkové videohry.Co je učení založené na hře a proč funguje?


Videohry jsou osvěžující verzí e-learningu. Při aplikaci na cíle vzdělávání a rozvoje dovedností se ukázalo, že jsou schopny skoncovat s tradičními nevýhodami online školení, o kterých jsme se zmínili dříve.


Základní složky herního učení jsou jednoduché, ale velmi účinné. Smyslem je spojit kvalitní teoretický obsah s příběhem a poutavými gamifikačními prvky ve spojení se simulacemi, které umožňují okamžitou zpětnou vazbu (learning by doing).Videohry – spojení mezi očekáváním a výsledky


Z odpovědí zaměstnanců i personalistů, které tvoří základ pro zprávu Contradictions of Corporate Training 2022, jasně vyplývá, že musíme řešit nesoulad mezi potřebami a očekáváními všech účastníků firemního vzdělávání.


V tomto smyslu se tréninkové videohry nebo digitální seriózní hry staly solidní sázkou, s níž lze obnovit firemní školicí programy v digitalizovaném prostředí. Stále více organizací vidí výhody na vlastní kůži, a to je určitě ta nejlepší záruka.48 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page