top of page

Je v pořádku cvičit během schůzek?

Mohou být lidé během schůzky na cestě? Kdy je můžete požádat, aby přišli osobně do kanceláře? Některé role vyžadují více času v kanceláři, jiné méně - jak zajistíte, aby to nevnímali nespravedlivě? Někteří zaměstnanci mají vždy vypnuté kamery a je těžké odhadnout jejich reakce – máte je požádat, aby si kamery zapnuli? Ano nebo ne?


Část lidí zmizela z kanceláří a jako manažer potřebujete odpovědět na nečekané otázky.


Manažer a paradox hybridní práce


Paradoxem hybridní práce je to, že lidé na jedné straně chtějí flexibilitu práce na dálku, přitom chtějí být více v osobním kontaktu. To naznačuje, že univerzální přístup k řízení týmů v tomto složitém novém světě není životaschopný.


Jak ukázala nedávná analýza od více než 150 000 zaměstnanců společnosti Microsoft, manažeři jsou klíčem k udržení fungujících týmů. Když se pohybujeme v hybridních formách spolupráce, firmy po celém světě se spoléhají na manažery více než kdy jindy. Potřebují, aby manažeři během změn udrželi zaměstnance vtažené do firemního dění, ti cítili podporu a měli možnost přebírat zodpovědnost.


Jak na to reaguje HR


Adaptace na nové modely práce přináší úpravu priorit pro vedení HR. Podle posledních dat společnosti Gartner (Gartner HR Priorities Survey, 2022) jsou priority HR lídrů v Evropě následující, speciálně si v tomto případě všimněte priority číslo 4:

  1. Budování kritických dovedností a kompetencí (61 %)

  2. Rozvoj současných a budoucích lídrů (53 %)

  3. Design organizace a change management (51%)

  4. Future of Work (42%)

  5. Diversity, equity and inclusion (36%)

  6. Technologie pro HR funkci (35%)

  7. Employee experience (31%)

Co je Future of Work?


Future of Work se letos rychle probojovalo do hlavních priorit HR. Přesto bude lepší se na začátku podívat na samotnou definici pojmu „strategie pro Future of work“.


Definice:

Je to soubor iniciativ pro řešení nejistot a důsledků budoucích událostí, které povedou ke změnám forem práce a tomu jak, kdy a kde se pracuje nebo dokonce i to, co je považováno za práci. Tyto změny mohou být řízeny interně nebo externími trendy, jako jsou vznikající technologie, změny trhu nebo demografické změny.


I Future of Work má své překážky


Pokud jste se již pustili do plánování Future of Work, tak jste možná také narazili na překážky. Podle stejné výše citované studie od společnosti Gartner jsou tři nejčastější problémy s plánováním tyto:

  • Naše plánování pracovních sil je omezeno na plánování počtu pracovních pozic (51%)

  • Pro Future of Work nemáme explicitní strategii (49%)

  • Naše strategie pro Future of Work je zaměřena pouze na hybridní práci a práci na dálku (32%)


Obrázek: Nejčastější překážky firem, které řeší strategiie Future of Work (zdroj:Gartner HR Priorities Survey, 2022)


Jak je překonat?


Jedna z přímočarých cest k Future of Work je využít vhodný nástroj pro tvorbu strategie a zejména pak průběžně měřit realizaci strategie a její dopady jako je wellbeing nebo odolnost jednotlivců i celé organizace.


Představte si že budete měřit kulturu a produktivitu spolupráce interní i externí, také budete průběžně vyhodnocovat změny vzorců chování manažerů, odolnost organizace a jednotlivců, jejich wellbeing, riziko možného vyhoření a vše budete mít průběžně k dispozici pro rozhodování top managementu.


Seznamte se s Employee Experience Platform


Příkladem takové komplexní platformy z praxe je Microsoft Viva. Je centrálním místem, kde analyzujete, co se děje při vaší práci z pohledu zaměstnance, manažera a top managementu.


Odpoví vám, které skupiny manažerů dokáží při realizaci změn udržet své týmy dlouhodobě v mentální pohodě a vyhnou se riziku vyhoření. Odpoví Vám jaké jsou úspěšné vzorce chování manažerů, na co se má zaměřit jejich rozvoj nebo firemní programy v oblasti wellbeingu, diverzity a inkluse (DEI).


Je tedy v pořádku cvičit během schůzek?


Ano nebo ne? To vám lépe než autor tohoto příspěvku napoví vaše firemní kultura. Přesto pro dokreslení - tento příspěvek píši částečně doma, chvilku cestou metrem, teď v kavárně na Národní třídě v Praze. Za chvíli odešlu z kanceláře na Karlově náměstí a přísahám „při práci jsem dnes necvičil“ a snad to tak bylo v pořádku.57 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page