top of page

People & Culture Barometer: firemní kultura

Nástroj HR People & Culture Barometer měří kondici HR u společností v rámci 8 klíčových procesů – od náboru až po odchod zaměstnanců. Jedním specifickým procesem je zde právě firemní kultura. Firemní kultura je jedinečná tím, že reflektuje všechny ostatní procesy a zároveň do všech proniká.


Kvalitu nastavení všech ostatních procesů a zároveň celkovou kondici HR v rámci společnosti do jisté míry odráží firemní kultura. I přes její význam je často opomíjenou oblastí.


Co tedy můžeme získat věnujeme-li pozornost firemní kultuře?


Ukazuje se, že zaměření pozornosti směrem k firemní kultuře nabízí příležitost, jak zlepšit celkovou kondici HR. Může se jednat o první krok ke změně aktuální situace HR, zlepšení však přichází především z dlouhodobého pohledu. Díky kvalitní firemní kultuře je možné si zajistit, že případné změny a opravy v nastavení jednotlivých procesů budou snadnější a efektivnější.


Na co bychom se měli zaměřit při zlepšování firemní kultury?


Nejzákladnějším a zároveň nejuniverzálnějším aspektem je interní komunikace. Zajištění přehledné, srozumitelné a transparentní komunikace vůči zaměstnancům, ale i mezi managementem. Součástí je i pravidelné měření toho, jak zaměstnanci vnímají kvalitu interní komunikace – minimálně jednou ročně. Kvalita komunikace by měla být brána v potaz nejen mezi vedením a zaměstnanci, ale i v rámci každé ze zmíněných skupin.


Dále by mělo vedení při práci na firemní kultuře zohledňovat sociální a enviromentální dopady a uvědomovat si jejich význam pro byznys. S tím následně souvisí i další aspekty, jako například budování značky zaměstnavatele a angažovanost zaměstnanců. Společnost by se měla starat o svou „image“, tedy o to, jak působí navenek a jak působí interně na své zaměstnance. Důležité je transparentní dodržování firemních hodnot, které jsou zároveň jasné všem zaměstnancům. S těmito hodnotami by se zaměstnanci měli ztotožňovat.


CSR aktivity


Jedním z příkladů, jak se může společnost prezentovat navenek, ale i interně, jsou CSR aktivity. Ty by měly být realizovány v souladu s filozofií a hodnotami společnosti. Zaměstnanci by měli dostat možnost podílet se na výběru konkrétních aktivit a rozhodnout, kterou společensky prospěšnou věc chtějí podpořit. Díky tomu jim samotná aktivita bude blíž, nebudou od ní odosobněni a získají vědomí toho, že je společnost v jejich prospěšné aktivitě podporuje.


Když tento příklad zobecníme a celkově naše poznatky shrneme. Zaměstnanci by měli vnímat komunikaci mezi vedením a nimi jako jasnou, srozumitelnou a transparentní. Na firemní kultuře (a aktivitách) by se měli sami podílet, utvářet ji a být si vědomi své aktivní role v tomto procesu.Správně nastavená firemní kultura může dlouhodobě přispívat ke kvalitě chodu společnosti, spokojenosti zaměstnanců a tím snížení fluktuace a zvýšení dobrého jména společnosti. Proto se firemní kulturu vyplatí nepodceňovat.


Jakou kondici má vaše firemní kultura a jak si stojí i ostatní procesy? Registrujte se nyní na People & Culture Barometer 2022 a buďte o krok napřed.

66 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page