top of page

Pracoviště poháněné lidmi

Představte si pracoviště, kde jsou zaměstnanci v centru pozornosti. To je právě koncept "Pracoviště poháněné lidmi", který klade důraz na zaměstnance jako klíčový prvek podnikání.


CO ZNAMÉNÁ PRACOVIŠTĚ POHÁNĚNÉ LIDMI?


To znamená, že zaměstnanci hrají větší roli v tom, jak organizace fungují a jakým způsobem se v ní pracuje.


Způsob, jakým pracujeme, se v poslední době změnil. To nás nutilo přehodnotit naše definice úspěchu na úrovni společnosti a nově zejména na úrovni jednotlivce.


Tento koncept vytváří prostor pro větší zapojení zaměstnanců do rozhodování. Zaměstnanci se tak stávají aktivními partnery organizace a mají možnost podílet se na tvorbě strategií a řešení problémů. To zvyšuje jejich pocit sounáležitosti a motivaci.


NOVÉ MODELY PRÁCE


Organizace napříč všemi odvětvími se přizpůsobují novému prostředí, kde se vyskytuje větší důraz na práci z domova a hybridní pracovní modely. Tento trend vyzývá k nevídané agilitě a flexibilitě ze strany zaměstnanců.


Změny přinášejí nové příležitosti i nové výzvy, jako například řízení pracovní doby, řešení technologických problémů nebo udržování produktivity. Organizace, které dokáží efektivně reagovat na nové výzvy, budou v budoucnosti úspěšné.


Jedním z klíčových prvků je právě zaměstnanecká zkušenost. Ta se stává stále důležitější, spokojení zaměstnanci jsou klíčovými aktéry v procesu výroby a vývoje produktů. Proto je nutné, aby organizace promýšlely, jak mohou zajistit, aby byli jejich zaměstnanci maximálně produktivní a spokojení.


CO CHTĚJÍ ZAMĚSTNANCI


Zaměstnanci si dnes více přejí flexibilní a přizpůsobivé pracovní podmínky, které jim umožní naplno se věnovat své práci a současně si užít kvalitní soukromý život.


V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že zaměstnanci jsou klíčovými hráči v této proměně a že jejich spokojenost se zdravým pracovním prostředím je kritická pro dlouhodobý úspěch organizace.


CO NA TO FIRMY A HR?


Proto je důležité nejen poskytnout zaměstnancům potřebnou podporu a zdroje, ale také aktivně pracovat na vytváření pozitivní kultury a zajištění zdravého pracovního prostředí.


Pokud organizace dokáže poskytnout zaměstnancům tyto základní prvky, mohou se stát lídry na trhu a získat si přízeň zákazníků i zaměstnanců.


A co Vy, změnili jste si již své pracovní prostředí?


VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ


Kromě toho, že organizace musí přizpůsobit způsob práce, musí také přemýšlet o tom, jak mohou lépe využít technologie, aby byly produktivnější a efektivnější. Tento proces může zahrnovat implementaci nových nástrojů a technologií, jako jsou virtuální chatovací aplikace nebo platformy pro spolupráci.


Proto je důležité nejen poskytnout zaměstnancům potřebnou podporu a zdroje, a také aktivně s nimi pracovat.


KDY MLUVÍME O MICROSOFT VIVA?


Microsoft Viva je platforma pro zaměstnaneckou zkušenost. Jejím cílem je zefektivnit a zlepšit různé úkoly související s HR, jako je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, sdílení znalostí, wellbeing a dobré pracovní podmínky.


Viva se integruje do Microsoft Teams a dalšími aplikacemi Microsoft 365 a nabízí centralizované centrum pro zdroje a komunikaci zaměstnanců.


Viva také obsahuje analytické nástroje a přehledy, které pomáhají HR manažerům lépe porozumět zapojení a produktivitě zaměstnanců.


VYUŽIJTE TIPY PRO SVOU PRÁCI


S pomocí společnosti Microsoft jsme připravili eBook "Praocviště poháněné lidmi", který si můžete nyní stáhnout a využít pro svou HR práci.

Naučte se nové způsoby, jak podpořit své lidi a týmy. Vytvářejte pracoviště nového typu – takového, které se soustředí na vaše zaměstnance a jejich zkušenosti.
43 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page