top of page

Candidate experience a 5 kroků, jak vylepšit dojem z náboru

Při poptávce po nových kandidátech, která převažuje nad nabídkou, je potřeba zaměřit se na pojem “Candidate experience“ neboli zkušenost kandidátů. Dobrý dojem z náborů totiž může být rozhodující, zda dá kandidát přednost vaší společnosti či nikoliv. Naopak špatná náborová zkušenost se mezi kandidáty roznese velmi rychle. Jak se říká, nespokojený člověk o své negativní zkušenosti řekne v průměru deseti lidem ve svém okolí, o pozitivní zkušenosti v průměru pouze třem. Proto je tento článek zaměřen na to, jak udělat nejlepší dojem.


V dnešní době mají firmy vypsané rekordní počty volných pozic. Ne všechny faktory, vlivy a proměnné na trhu práce můžete ovlivnit, ale Candidate experience je jedna z těch, která vám může získat konkurenční výhodu oproti ostatním.


Jak společnost Gartner uvádí, nejúspěšnější společnosti v náboru jsou ty, které využívají schopnost proniknout mezi talenty a oslovit je prostřednictvím konkurenceschopnosti pracovních nabídek, značky zaměstnavatele a zkušeností kandidátů.


Co můžete změnit hned teď, aby vaši kandidáti měli z náboru dobrý pocit?
1. Ukažte svou firemní kulturu


Jak můžete ovlivnit rozhodnutí kandidáta? Ulehčete rozmýšlení kandidáta například tím, že natočíte krátké video týmu, jehož má byt součástí, nebo pořiďte alespoň fotografii. Samozřejmě je možné vymyslet jinou pozornost, která kandidátovi více přiblíží kulturu vaší organizace. Taková „pozornost“ nebude sice hlavním důvodem, proč si vás kandidát vybere, ale odlišíte se od ostatních a zanecháte dobrý dojem.2. Myslete na kreativní inzerát a strukturu pohovoru


U inzerátů je důležité, aby popis pozic byl srozumitelný a konkrétní. Buďte kreativní, ale myslete na to, že přílišná kreativita i originalita mohou působit neprofesionálně. U inzerátů je třeba uvádět nejpřesnější informace, abyste zaujali správného kandidáta nebo ho naopak nezklamali odlišnou pracovní náplní, než jaká byla v popisu.


Počet kol výběrového řízení je nástroj, který vám může pomoci najít vhodného kandidáta, ale pokud budete mít kol příliš a rozhodnutí budete protahovat, většina kandidátů o pozici ztratí zájem.


3. Žádný ghosting


Protahovaní odpovědí o rozhodnutí nebo dokonce ghosting bude mít negativní dopad na rozhodnutí kandidáta. Ghosting je konkrétně situace, kdy je kandidát po pohovoru ignorován. Ke ghostingu nedochází jen po prvním kole pohovoru, ale i po několikátém kole či dokonce když už se probíral termín nástupu. Tento přístup může snadno pošpinit jméno vaší společnosti. Proto vždy potvrzujte přijetí životopisu a zároveň poskytujte zpětnou vazbu po jednotlivých kolech pohovoru.


Z průzkumů vyplývá, že pokud kandidáti neobdrží odpověď do 2 týdnů, ztratí zájem téměř 62 % z nich. V případě vyjádření po třech týdnech je nezájem dokonce 77 %.


4. Věnujte pozornost stříbrným a bronzovým kandidátům


Jak již bylo zmíněno, poptávka po nových kandidátech převažuje nad nabídkou. Proto je důležité přistupovat ke kandidátům, kteří při výběru na danou pozici neuspěli tak, aby se chtěli ucházet například o jinou pozici ve vaší firmě, nebo doporučili vaši firmu s čistým svědomím svým známým. Pokud se vám toto podaří, dosáhli jste správné Candidate experience.


Při odmítnutí kandidátů věnujte čas napsání odmítavého dopisu na míru, který ačkoliv je negativní, ukáže kandidátovi vaši férovost. Jak uvádí Forbes, díky takovému přístupu může kandidát stále předat pozitivní recenzi nebo ádat o jinou pozici.


5. Změřte Candidate experience


Ačkoli si můžete myslet, že váš náborový proces je proveden správně, zeptejte se kandidáta na jeho pocit. Můžete využít krátkého dotazníku po provedení pohovoru, kterým zjistíte svou hodnotu NPS (Net promoter score). Klíčem pro relevantní hodnotu jsou správně kladené otázky.


Příklady otázek pro zjištění Candidate experience:


Shodovala se náplň práce obsažena v pracovní nabídce s informacemi, které Vám byly poskytnuty během náborového procesu?


Byly osoby provádějící nábor milé/hodné/ochotné?


Byl rozsah povinností a úkolů, které mají být splněny, vysvětlen srozumitelným způsobem?


Také se můžete ptát na otevřené otázky, které vám mohou pomoci lépe pochopit, jak kandidát váš náborový proces vnímá. Příkladem takové otázky je: Co bychom podle Vás měli v našem náborovém procesu zlepšit?


Candidate experience v číslech


Job Description Library uvedla výsledky průzkumů napříč několika kategoriemi od hledání pracovní nabídky, přes podání žádosti, provádění pohovorů až po onboarding. Níže jsou některé z výsledných hodnot, které poukazují na důležitost candidate experience v náborovém procesu.


38 % pravděpodobnost, že kandidát přijme nabídku díky pozitivní zkušenosti


50 % kandidátů kvůli špatné zkušenosti s žádostí o zaměstnání v dané společnosti nebude kupovat její produkty a služby


Negativní recenze zaměstnavatele sníží zájem o pozici u více než 50 % uchazečů


60 % uchazečů o zaměstnání ztratilo o žádost zájem kvůli její složitosti


Více než 50 % uchazečů musí čekat 3 a více měsíců, než obdrží odpověď na žádost o zaměstnání


80 % uchazečů o zaměstnání uvedlo, že náborový proces ovlivnil jejich rozhodnutí přijmout nabídku.
35 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page