top of page

HR lídrem ve využití AI


HR musí být lídrem při pochopení dopadů AI na práci v celé organizaci. Čelí přitom několika novým výzvám:


1. Udržení významu HR: Bez znalostí AI riskuje HR ztrátu schopnosti efektivně podporovat organizaci a ochranu citlivých firemních dat.


2. Konkurenční výhoda: Získání konkurenční výhody z AI vyžaduje jasnou strategii a plán implementace.


3. Digitalizace práce: Digitální persony a automatizace mohou nahradit některé pozice a vytvořit nové, což přináší nové možnosti i nová rizika.


4. Příprava managementu: Každý člen vedení musí být evangelizátorem AI technologií, což zahrnuje adaptaci organizační struktury a rozvoj nových dovedností.


Nová příležitost pro HR


Právě zde se pro HR otevírají nové vzrušující příležitosti. Na úrovni celé organizace může HR být hlavním lídrem v pochopení a řízení dopadů AI.


Podporuje zaměstnance a manažery při adaptaci na nové pracovní situace.


AI může přinést skokový růst efektivity a inovaci pracovních postupů, což poskytuje dlouhodobé výhody pro celou organizaci.


Nenechte si utéct Masterclass


📌 Registrujte se na Masterclass k využití AI v HR 18.9.2024

❗ Early birds vstup je možné pořídit jen do 19.7.2024❗
Tématu jsme se věnovali v uplynulých 3 setkáních a poskytli jsme příklady včetně podpory, jak začít:


1. Tvoříme HR akční plán pro využití AI

Hostem byl Lukáš Křovák, konzultant pro platformu Microsoft
2. Zapínáme HR služby v Microsoft 365

Hostem byl Pavel Vaněček z České Spořitelny a Pavel Večeř z Microsoftu.3. Masterclass ochutnávka: AI ve službách HR

Hostem byla Irena Filařová Nucová z Plaček Group64 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page