top of page

HR trendy - report 2023

Pandemická situace změnila nadobro očekávání zaměstnanců ve vztahu ke svojí firmě. Digitalizace ve firmách předběhla svoji dobu o čtyři roky. Rok 2023 proto bude kruciální právě pro roli HR ve firmě.Co bude mít v HR největší prioritu?


Podle AIHR (Academy to Innovate HR), která zpracovala čerstvou studii na změny v práci HR je sedm hlavních priorit seřazeno následovně. Pro přesnost necháváme v původním znění:

 1. A Focus on Total Wellebing

 2. Creating Purpose-Driven Organization

 3. Inclusion Across the Employee Life Cycle

 4. Increase Investment in Deskless Workers

 5. Reshaping Workplace Learning

 6. Redefining Remote & Hybrid Work Strategies

 7. Managing Workforce Ecosystems

Pojďme se na některé z priorit podívat blíže.


Zaměřeno na wellbeing


98 % personalistů uvádí, že zažívá, nebo zažilo syndrom vyhoření a 60-87% všech zaměstnanců zažívá stresové situace a úzkosti. Očekáváme proto, že organizace převezmou daleko větší zodpovědnost za výše zmíněný wellbeing svých zaměstnanců.


Společnosti proto musí zvolit proaktivní způsob předcházení duševních problémů. Vysoce odolní zaměstnanec se totiž daleko lépe vypořádá se stresem a výzvy vnímá jako příležitosti k růstu spíš než hrozby, kterým je potřeba se vyhnout. Řešení nabízí například trénink v oblasti Adaptive Resilience.


Co to znamená pro HR?


Stejně jako v letadle si musíme nasadit plynovou masku první my než ostatní, tak stejně by mělo být pohlíženo i na krizi vyhoření. Lidé v oddělení HR by měli pracovat na ucelené nabídce pro zaměstnance zahrnující duševní, finanční a fyzickou pohodu.


Jako příklad uspořádalo Conectio 11.11 HR konferenci, kde se mimo jiné předávali ocenění firmám, které dosáhli nejlepší výsledky v People & Culture Barometru. Článek si můžete přečíst zde.


HR by mělo přinášet řešení a budovat přijímací a chápavou kulturu ve firmě. Finanční pohoda v důsledku stále narůstajících nákladů bude čím dál důležitější.


HR by mělo své zaměstnance vzdělávat z finanční gramotnosti, například prostřednictvím finančních koučů. Pandemie v posledních 2 letech dramaticky změnila priority všech lidí. I přes tento fakt se stále spousta firem nezakládá na přátelsky zaměstnaneckém prostředí. To je ve zkratce promarněná příležitost, protože pracoviště zaměřené na zaměstnance je právě jeden z hlavních prvků očekávání zaměstnanců.


Věříme, že automatizace výrazně zredukuje repetitivní administrativní úkony a zaměstnanci se tak mohou zaměřit na důležitější záležitosti, čímž jejich práce dostane daleko větší smysl. Mladá Gen Z a mileniálové více zastávají hodnoty a cíle než předchozí generace. Na druhou stranu se ale mnoho pracovníků rozhodlo pro práci i po dosažení důchodového věku, aby byla naplněna jejich osobní a pracovní realizace.


Hnutí jako např. anti-work movement otevírá otázky jako spravedlivé odměňování, pracovní podmínky, nebo témata lidské důstojnosti a účelného zaměstnání. HR zaměření na rozdílné potřeby generací při hledání smyslů jejich práce je proto dalším bodem našeho článku. Například prostřednictvím nabídky vzdělávání – obrácený mentoring, předčasný odchod do důchodu atd.


Zvýšené investice do mimo kancelářských pozic


Práce v oblasti výroby, zdravotnictví, nebo sociálních službách vyžadují specializované kvalifikace, avšak tyto pozice zůstávají finančně podhodnocené. Vzhledem k tomu, že se zaměstnancům naskýtá více pracovních příležitostí usilují tito pracovníci o větší plat, lepší pracovní podmínky a bonusy, které mají jejich kolegové „od stolu“. Trend nasvědčuje tomu, že každý dvacátý pracovník z těchto pozic, již přešel k práci s lepšími podmínkami. Z tohoto důvodu se očekává, že se v roce 2023 zvýší investice právě do těchto zmíněných pozic v kontextu motivace stávajících pracovníků.


S větší náročností home office musí podniky zlepšit vzdělávání a rozvoj


Cílené zvyšování kvalifikace pro HR znamená analyzování nedostatků v pracovních dovednostech, implementace různých metod vzdělávání a školení (Micro-Learning). HR bude zkoumat a zavádět technologie, jako je e-learning, interaktivní vzdělávací platformy (gamifikace), popřípadě vyhledávání mentorů a lektorů. Pracovníci budou s těmito novinkami seznámeni právě prostřednictvím HR. Organizace si mohou uzpůsobit vzdělávání na pracovišti vytvořením kombinace formálních a neformálních vzdělávacích metod a témat k zajištění jejich kompatibility se vzdálenou a hybridní prací. Při správném provedení to podnikům umožňuje nabízet zaměstnancům relevantní a poutavé vzdělávací zkušenosti.


Nečekejte na další lockdown


Zaměstnanci hledají jasnou a stručnou zásadu za jakých podmínek budou pracovat. Oddělení HR by mělo více usnadňovat tyto rozhovory a tlačit organizace k přijímání rozhodnutí. Pokud se některý z vedoucích pracovníků vysloví proti práci na dálku, bude to mít dopad na celou organizaci (zejména Elon Musk, který prohlásil, že pracovníci společnosti Tesla mohou buď přijít do kanceláře – nebo se už nikdy nevrátit).


Metaverse


Metaverse je jakýkoli digitální prostor, ve kterém uživatelé vzájemně komunikují. Většina organizací již nabírá, přijímá a někdy i propouští lidi virtuálně. Jen velmi malé procento organizací dnes využívá metaversi k přijímání lidí. To se však pravděpodobně změní.


Online prostředí může totiž pomoci organizacím sjednotit pracovní sílu bez nutnosti cestování a nabídnout rozvojové aktivity i zaměstnancům z daleka.


Klíčové leadership dovednosti pro rok 2023


 • Vést zaměstnance i v hybridním nastavení, který se neustále vyvíjí

 • Pomáhat budovat účelově zaměřené organizace a ztělesňovat poslání a hodnoty organizace ve firmě i na veřejnosti

 • Propojovat lidi se společným cílem

 • Působit jako průvodce- např. automatizací

 • Přistupovat k vedením s ohledem na zaměstnance, najít balanc mezi přání jednotlivce a organizace


Pojďme si to shrnout


Rok 2023 považujeme za rok obrovských příležitostí pro HR. Je však třeba překonat řadu výzev. V první řadě musí HR upřednostnit vlastní pohodu (wellbeing) a kontinuitu. To umožní personalistům podporovat pohodu zaměstnanců a zajistit organizaci budoucnost.


Za druhé, organizace musí přijmout širší perspektivu a pochopit, že trendy v oblasti lidských zdrojů se netýkají pouze jednoho oddělení, ale celé firmy. Spolupráce mezi manažery a HR se musí zintenzivnit, aby bylo možné úspěšně procházet změnami.


A na závěr, firmy musí přijmout, že stojí na prahu nové éry: éry human-first, která vidí organizace nejen jako prostředek pro maximalizaci zisku a efektivity. Je čas, aby se HR postavilo do čela, využilo příležitost, kterou přináší rok 2023, a změnilo pozici jako lídra firmy a tvůrce konkurenceschopných schopností lidí.


V tom spočívá skutečná síla HR oddělení: v řízení strategického dopadu prostřednictvím lidí.Zdroj: Tento příspěvek vznikl s využitím reportu "HR Trends Report 2023", který byl publikován organizací AIHR (Academy to Innovative HR).

296 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page