top of page

Adaptive Resilience

Vlivem pandemie se zaměstnanci ještě dnes potýkají s nadměrně vysokým tempem změn, které jsou opakovaně spojovány s nepříznivými dopady na duševní i somatické zdraví a dlouhodobou pracovní neschopností.AdaptiveResilience je certifikovaný program, vyvinutý v Google, který poskytuje nástroje a postupy, založené na metodách z neurověd a psychologiepro lepší práci s obtížnými emocemi, nejistotou a změnami, což vede ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců i jejich výkonu.


Dopad pandemie přinesl organizační změny v mnoha nepředvídaných oblastech a zaměstnanci se do dnes potýkají s nadměrně vysokým tempem změn. Organizační změny jsou opakovaně spojovány s nepříznivými dopady na duševní i somatické zdraví zaměstnanců a dlouhodobou pracovní neschopností. Odolnost je schopnost přizpůsobit se změnám, dobře se zotavit z nepřízně osudu a prospívat.


Výsledky nejnovějších neurologickýcha psychologických výzkumů naznačují, že odolnost lze systematicky rozvíjet jako soubor dovedností. Adaptive Resilience je certifikovaný program, vyvinutý v Google, který poskytuje nástroje a postupy, založené na všímavosti (mindflulness) pro lepší práci s obtížnými emocemi, nejistotou a změnami, což vede ke zvýšení spokojenostizaměstnanců i jejich výkonu.


V čem spočívá program Adaptive Resilience?


Tento program umožní účastníkům vybudovat si užitečné chovací a mentální návyky a mikropraxe, které podporují odolnost jednotlivců a zároveň pěstují kulturu odolnosti v týmech a organizacích. Díky odolnosti si dokážeme lépe udržet fyzické a psychické zdraví tváří v tvář životním výzvám a naučíme se, jak zvládat neustálé změny v pracovním i osobním životě.


Vše je založeno na těchto základních principech:


"Zaměřit se. Přizpůsobit se. Prospívat."


Co program obsahuje?


Adaptive resilience je rozdělen do 3 modulů:

 • Develop Clarity

 • Shift Mindset

 • Build Trust


Co jednotlivé moduly obsahují?


1. Develop Clarity (Rozvíjejte jasnost myšlení)


Zvládání stresu a přetížení a udržení pozornosti v těžkých a nejistých časech. 

 • Vybavte sebe a svůj tým nástroji, jak zůstat v klidu a pracovat s obtížnými emocemi uprostřed nepřízně osudu.

 • Rozvíjejte dovednosti pro využití duševní jasnosti a soustředění v nejistých a nejednoznačných časech.

Co si odnesete: Tipy a techniky, jak zůstat v klidu a pracovat s obtížnými emocemi spolu s postupy pro rozvoj duševní jasnosti a soustředění v těžkých časech.

2. Shift Mindset (Změňtě způsob myšlení)


Myšlení a dovednosti pro adaptabilitu a kreativitu uprostřed nejistoty a složitých situací.

 • Zvyšte schopnost přizpůsobit se tváří v tvář velkým narušením v práci i v životě

 • Rozšiřte perspektivy k přechodu od negativních předsudků k růstovému myšlení

 • Zvyšte kreativitu a definujte nové možnosti

Co si odnesete: Dovednosti a schopnosti pro efektivní přizpůsobení se změnám, podporu kreativního řešení problémů a udržení agilnosti ve světě VUCA (tj. Svět plný volatility, nejistoty, složitostí a nejednoznačností).


3. Build Trust (Budujte důvěru)


Vytváření kultury schopné změny prostřednictvím rostoucí empatie a psychologického bezpečí ve vašem týmu a organizaci. 

 1. Získejte povědomí o tom, jakou roli může mít kontakt a propojení s ostatními při budování důvěry.

 2. Zvyšte schopnost uplatnit empatii a soucit v náročných časech.

 3. Naučte pracovat s psychologickou bezpečností a způsob jejího začlenění do vašeho týmu a organizace, zejména v dobách potíží a masivních narušení.

Co si odnesete: Praktické dovednosti pro rostoucí empatii a psychologickou bezpečnost za účelem vytvoření agilní kultury schopné změn v týmech a organizacích.


V jakých formátech workshop probíhá?


Workshop může probíhat prezenčně nebo online. Online verze nabízí možnost si workshop rozdělit na více dnů nebo částí, a je tím pádem flexibilnější. Prezenční verze se zaměřuje na přímý face-to-face formát a může být interaktivnější a osobitější. Je na vás, kterou možnost si zvolíte.75 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page