top of page

Teambuilding nebo Rozvoj týmu - v čem je rozdíl?

"Už před pandemií jsme realizovali týmové aktivity. Nic to nezměnilo"

Zní Vám to povědomě? Pojďme se podívat, jak tým rozvíjet efektivně.


V době pandemie si spousta manažerů lámala hlavu s tím, jak posílit synergii týmu. Jak tým rozvíjet. Možná se to týká i Vás. S nadcházejícím rozvolňováním opatření přemýšlíte, jak s týmem pracovat. A zároveň máte pochyby. Budou týmové aktivity skutečně fungovat, přinesou potřebnou změnu?


Problémem velmi často bývá samotný cíl. K čemu byla akce určena? Co od ní účastníci očekávali?

Pokud tyto body nejsou v souladu, týmové akce na určité úrovni selžou. Abychom tomu zabránili, prozkoumejme rozdíl mezi teambuildingem a rozvojem týmu. Pak budeme přesně vědět, co tým potřebuje.

Teambuilding nezaručí rozvoj týmu

Zde je popis budování týmu, převzatý z LinkedIn. V jejich článku se obvykle uvádí, že „teambuilding“ je:

  • Konkrétní událost nebo aktivita, ale s obecným účelem.

  • Krátký – pravděpodobně do jednoho dne

  • Jednorázová akce

  • Lehký obsah, ne příliš náročný

  • Postavený na myšlence společného zážitku

V rámci teambuildingu je důraz kladen také na společenské nebo rekreační aktivity. Ano, tým se tak na určitý čas stmelí, ale nejedná se o budování týmu ve smyslu jeho rozvoje.


Pokud chceme tým rozvíjet, je třeba se zaměřit na několik oblastí:


Cíl. Aby mohlo dojít k jakémukoli zlepšení výkonnosti, nemůžeme mít obecný cíl. Cíl musíme co nejkonkrétněji popsat. Tým musí vědět, kde se nachází a kam chce dospět. V podstatě něco jako: "Hledáme X, abychom mohli dělat Y a být Z". Ač to zní příliš jednoduše, určuje to směr (Y) a cíl (Z).


Doba trvání. Rozvojový program, který trvá jeden den, nic nerozvíjí. Samotná podstata vývoje a rozvoje je průběžná. Vyžaduje pravidelné, dlouhodobější nasazení týmu i facilitátora.


Obsah. Ten musí být svým způsobem náročný. Jaký by jinak měl program smysl? Rozhodně to neznamená, že musí vyvolávat konflikty nebo konfrontace. Ale musí se zabývat překážkami ve výkonu, což může být trochu obtížné. A k tomu je třeba jít pod povrch. Často jsou to právě skryté myšlenky a pohnutky chování, které způsobují napětí a blokují výkon týmu.


To nás přivádí k dalším dvěma bodům, které jsou podle našeho názoru pro každý rozvojový program zásadní. Bez nich je změna chování nemožná.


Pozorování a analýza

K tomu slouží rozličná cvičení a aktivity v rámci setkání týmu. Poskytují facilitátorovi možnost sledovat chování lidí v akci. Aktivity jsou vybrány tak, aby vyniklo konkrétní chování související s cílem týmu. Facilitátor pak může analyzovat to, co viděl, a výsledky zahrnout do následujících aktivit.


Reflexe a učení

Vyhrazený čas na reflexi pomáhá účastníkům jako jednotlivcům i jako týmu upevnit to, co se o sobě a o druhých dozvěděli. Buduje se tím uvědomění. A následuje příležitost k procvičení a plán, jak poznatky uplatnit v práci mimo sezení.


Proč je osobnostní typologie MBTI vhodným a hojně využívaným nástrojem pro rozvoj týmu

Možnost reflexe je jedním z důvodů, proč se teorie typů MBTI hodí pro rozvojové programy – například, když potřebujeme posílit vzájemnou spolupráci nebo komunikaci mezi jednotlivými členy týmu.

Typologie MBTI vychází ze sebepoznání, které je, jak víme, výchozím bodem pro změnu chování.


Pokrývá však i další z výše uvedených klíčových bodů - potřebu jít pod povrch našeho chování. To je podstatou této typologie. Pomáhá nám porozumět, že ač jsme každý jiný, můžeme spolu výborně spolupracovat. Využívat silné stránky druhých k tomu, aby tým jako celek dobře fungoval. Že naše osobnost má vliv na naše chování, ale neznamená to, že se vzájemně nemůžeme domluvit. Naopak, tím, že porozumím sobě i druhým, komunikace mezi námi bude plynulejší.

Kontinuita = vývoj

Psycholog a odborník na řízení vazeb J. Richard Hackman v článku pro Harvard Business Review z roku 2009 hovoří o tom, proč týmy nefungují. Uvádí pět bodů převzatých z jeho knihy Leading Teams, které jsou klíčem k efektivním týmům. Jedná se o tyto body:

  • Týmy musí být reálné

  • Týmy potřebují přesvědčivé vedení

  • Týmy potřebují podpůrné struktury

  • Týmy potřebují podporující organizaci

  • Týmy potřebují odborný koučink

Poslední z těchto bodů souvisí s tím, o čem dnes mluvíme.

Hackman říká: "Většina výkonných koučů se zaměřuje na individuální výkon, což týmovou práci výrazně nezlepšuje. Týmy potřebují koučování jako skupina v oblasti týmových procesů, zejména na začátku, v polovině a na konci týmového projektu."

Dostáváme se tedy k myšlence, že zlepšení týmové výkonnosti vyžaduje mnohem víc než jen ukázat se na týmovém dni. Bohužel, mnoho "týmových setkání" je právě takovými jednorázovými akcemi s malou nebo žádnou hloubkou a nulovou šancí na trvalý dopad.


Budovat, či rozvíjet? To byla otázka. Nyní máme odpověď.

Chcete-li zlepšit svůj tým, pusťte se do rozvíjení.

Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@conectio.eu a domluvte si nezávaznou konzultaci, jak rozvíjet svůj tým.

82 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page