top of page

Jak zlepšit práci HR aneb Barometer v akci

People & Culture Barometer detailně analyzuje a vyhodnocuje kvalitu HR procesů a firemní kultury od náboru až po odchod zaměstnanců. Hodnocení se provádí na základě detailních otázek z těchto pohledů: firemní politika, firemní praxe, digitalizace, inovace, způsoby měření a přínosy pro byznys.


Jaké byly výsledky loňského měření a co si z nich můžeme odnést?


Níže naleznete jednu z oblastí měření, ke které jsme zpracovali i ukázku Best Practices na základě konzultací s účastníky, kteří se v loňském měření umístili na nejvyšší příčce.Základní praxe

Základní aktivity, které pokud neprovádíte, mohou být nejrychlejší cestou ke zlepšení kvality a dosažení obvyklého standardu.

  • Definujte si jednotnou firemní strategii, plán nástupnictví a možnosti kariérního růstu.​

  • Tento plán přehledně a jasně komunikujte manažerům i zaměstnancům, školte je.​ Představte jim jednotlivé konkrétní body a kroky, i to, jak jich dosáhnout.

  • Identifikujte potenciál zaměstnanců a sestavujte s nimi rozvojové plány.​

  • Cíleně propojte kariérní růst s agendou vzdělávání. Směřujte jednotlivé kroky vzdělávání k plnění cílů kariérního růstu. Jedno podpoří druhé a navzájem se doplní. Zároveň získají zaměstnanci jasnou motivaci, proč se například daného školení účastnit a jaký pro ně může mít přínos.Pokročilá praxe​


Tyto přístupy často využívají společnosti s nejvyšším hodnocením kvality.

Zajímavá inspirace pro dosažení kvality práce HR na nejvyšší úrovni.

  • Mají jasně nastavený proces, ve kterém jsou nástup a trénink (vzdělávání) navázány přímo na nástupnictví; plánování probíhá již od nástupu, kdy zhodnotí a identifikují potenciál daného zaměstnance; strategie karierního růstu daného zaměstnance je naplánována dopředu a má jasné kroky a cíle.

  • Výrazně se do tohoto procesu promítá i firemní kultura.​ Je nutné podotknout, že firemní kultura se promítá do všech procesů a podporuje tak svou konzistentnost.

  • V rámci pravidelných setkání, které probíhají dvakrát ročně, sbírají od zaměstnanců feedback, co by od společnosti chtěli, kam by se rádi posunuli, atd… Probíhá kontinuální dialog, který je zohledňován v rámci kariérního plánu.

  • Se zaměstnanci neustále někdo pracuje a jsou jim nabízeny různé možnosti – tzn. hned od nástupu s nimi HR pravidelně pracuje, na základě zpětné vazby jim nabízí vzdělávání, které směřuje k jejich kariérnímu růstu.

  • Mají stanovené konkrétní kompetence, které chtějí, aby zaměstnanec splňoval, zhodnocují též motivace k rozvoji a sestavují individuální rozvojové plány.​

  • Silnou stránku vidí především v nastavení tréninkového procesu, v jeho komplexnosti - skládá se ze mnoha menších propracovaných částí, které ale směřují ke stejnému cíli.
Rádi byste se dozvěděli více? Zúčastněte se plánovaného ONLINE WORKSHOPU na téma „Jak zlepšit práci HR aneb Barometer v akci“ – 26.4.2022 v 11 hodin, představíme Vám People & Culture Barometer blíže, včetně praktických tipů, jak pracovat s výsledky a jak zvýšit vliv HR na řízení společnosti. Zároveň zodpovíme Vaše dotazy.


V případě zájmu se také můžete rovnou zaregistrovat k účasti v průzkumu People & Culture Barometer 2022.

58 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page