top of page

Co je naše doména

Adaptive Leadership

Online, v kanceláři i digitálně bez rozdílu. Navíc v těchto prostředích dovede upoutat, spolupracovat a motivovat.

Search Inside
Yourself

Od mindfulness k leadershipu. "Hledej uvnitř sebe" učí praktikovat mindfulness, emoční inteligenci a leadership.

Leadership
v době změny

žena.png

Vzdělávání formou
videoher

Podpořte týmovou spolupráci a interní komunikaci skrze zábavné personalizované videohry.

Learning Experience Platformy

Manažeři získávají nástroje na řešení tlaku, konfliktů a podporu rozvoje zaměstnanců, snižující fluktuaci a náklady spojené se ztrátou pracovníků.

Kdo metody aktivně využívá

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png

Od našich klientů

"Struktura a skladba byla perfektní především v tom, jakým způsobem byla vyvážená teorie podložená vědeckými výzkumi, rozmanitou bibliografií a zkušeností lektory."

Eva Gartnerová, Vedoucí ateliéru Arts Management, FMK UTB ve Zlíně

Se správným přístupem je možné vše

bottom of page