top of page

Měření a analýza wellbeingu

Měření je klíčem k úspěšnému wellbeing programu.

spolupracující
image.png

Analýza s pokročilou platformou

Naše několik let vyvíjená a v praxi oveřená platrforma se jmenuje 87% a využívá komplexní analýzu.

Je vytvořena psychology s ohledem na nejnovější studie a průzkumy. Analyzuje sedm hlavních oblastí, které se podílí na wellbeingu zaměstnanců

Výsledky analýzy umožní zaměřit se na jádro problému a vytvořit strategické a efektivní řešení.

Hlavní přínosy analýzy

 • Schopnost rozhodovat na základě dat zajišťuje:

 • Porozumění potřebám a preferencím zaměstnanců

 • Přesná identifikace problémů a oblastí ke zlepšení

 • Schopnost měřit a sledovat dopad opatření

 • Lepší alokace zdrojů

 • Vyšší odpovědnost a transparentnost

image.png
image.png

Co je wellbeing

WELLBEING popisuje stav celkové pohody zaměstnanců vyplývající z dynamiky jak pracovišti, tak i mimo něj. Jedná se o celkový pocit rovnováhy tělem i duší.

Podle klinických výzkumů k dosažení rovnováhy jednotlivce přispívá sedm oblastí:

 • Tělo

 • Kvalita života

 • Práce

 • Sebedůvěra

 • Vztahy

 • Emoce

 • Rozvoj

Přínosy wellbeingu

 • Zlepšení produktivity a výkonu v práci

 • Zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců

 • Nižší fluktuace zaměstnanců

 • Lepší fyzické a duševní zdraví zaměstnanců

 • Zvýšená loajalita a motivace zaměstnanců

 • Snížení absence a docházení do práce jen formálně (presenteeism)

 • Zlepšení pověsti a obrazu jako zodpovědného zaměstnavatele

image.png

Jak postupujeme

At the headquarters of the Czech Chamber of Commerce, we learned about the latest procedures for measuring corporate well-being in the world:

01

Úvodní setkání před konfigurací

02

Konfigurace

03

Strategie před spuštěním 

04

Spuštění

05

Analýza a doporučení

Mám zájem o kontakt

Great! The message was sent.

bottom of page