top of page

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Aktualizovaná verze zveřejněná ze dne 9. 11. 2021 v 18:40 hod.

O splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o neexistenci příznaků COVID 19 či kontaktu s nakaženými.

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….

já, níže podepsaný/á

  • Prohlašuji, že jsem v posledních 14 dnech nebyl(a) v rizikovém kontaktu s osobou, u které se potvrdilo v posledních 14 dnech onemocnění COVID 19. Současně prohlašuji, že netrpím příznaky onemocnění COVID 19.

  • Prohlašuji a potvrzuji (označte jedno z následujících prohlášení):

  • Prohlašuji, že jsem podstoupil(a) PCR TEST, a to ne déle než před 72 hodinami na odběrovém místě s výsledkem negativním. Toto mohu potvrdit předložením PCR negativního testu.

  • Prohlašuji, že jsem minimálně 14 dní od poslední dávky schválené vakcíny proti COVID 19. Toto mohu potvrdit certifikátem MZ.

  • Prohlašuji, že jsem prodělal(a) onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní, Toto mohu doložit potvrzením od lékaře.

  • Prohlašuji, že jsem podstoupil(a) rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka nejdéle 24 hodin od plánovaného ukončení této konference s výsledkem negativním. Toto mohu potvrdit negativním potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví návštěvníků konference a právních následků nepravdivého čestného prohlášení.

V ………………………. dne………………       podepsán/a…………………………………………

bottom of page