top of page
ROVNOVÁHA: TĚLEM I DUŠÍ

Celkový pocit rovnováhy dělá lidem práci příjemější. Pro zaměstnavatele navíc snižuje absence a fluktuaci zaměstnanců. 

Kde může být problém? Při výběru aktivit, které k pocitu rovnováhy skutečně přispějí. My jednotlivé oblasti průběžně měříme a rozpoznáváme, které aktivity zajišťují prokazatelnou návratnost vložených prostředků.

Podle klinických výzkumů k dosažení rovnováhy jednotlivce přispívá sedm oblastí. K těmto oblastem můžete přiřadit vhodné aktivity. Teď jen klikněte na oblast, která Vás zajímá...

OBLASTI A PŘÍKLADY AKTIVIT

Ke každé oblasti můžete vybírat aktivity, které budou Vašemu prostředí vyhovovat nejvíce. Níže se podívejte na některé konkrétní příklady aktivit.

KVALITA ŽIVOTA

KVALITA ŽIVOTA

Kvalita života se dívá na Váš pocit rovnováhy, pohody a spokojenosti se životem. 

Je založeno na vašem vlastním názoru na to, jak si myslíte a cítíte, že jste v pořádku teď a chcete být i v budoucnosti. Je známkou toho, jak se cítíte obecně a dotýká se smyslu Vašeho života.

POHODA TĚLA

Pohoda těla sleduje Vaši fyzickou pohodu a aktivity, které děláte pro jeho posílení. 

Existuje totiž silné spojení mezi zdravím Vašeho těla a duševní pohodou. Zaměřuje se na Vaši fyzickou zdatnost, pravidelné cvičení a stravovací návyky a také to, jak kvalitní máte spánek.

EMOČNÍ POHODA

Emoce pokrývají způsob, jakým reagujete na příležitosti a problémy.

Emoční pohoda Vám umožňuje se svobodně vyjadřovat a řešit obtížné situace. Emoce mohou být pozitivní a negativní, a navíc ovlivňují mentální procesy, jako je paměť a rozhodování. Ovlivňují také to, jak reagujete a přizpůsobujete se novým zkušenostem, vyjadřujete se a reagujete s doslova filozofickým nadhledem.

VZTAHY

Oblast vztahů se zaměřuje na to, jak jste propojeni s ostatními lidmi. 

Mít dobrou sociální podporu a síť dává pocit toho, že je o Vás pečováno, ostatní si Vás váží a jste respektováni. Vztahy zahrnují sociální interakce v úzké i širší komunitě a to, že máte dostupnou sociální podporu a dokážete prožívat kvalitní hluboké vztahy.

PRÁCE

Oblast práce se zabývá výzvami, tlaky a příležitostmi ve Vaší pracovní roli nebo kariéře. 

Znamená, že se zapojíte do práce zdravým a sebevědomým způsobem, a přitom budete orientování na cíle. Dobrý vztah k práci souvisí s tím, jak se cítíte v práci podporováni a oceňováni, a jak dobře vyvažujete svůj profesní život s osobním.

SEBEVĚDOMÍ

Sebevědomí zkoumá Vaši schopnost znát sebe sama.

Obsahuje schopnost činit rozhodnutí s plným vědomím toho, že ovlivňují Vaše vztahy, zaměstnání a každodenní život. Pokud máme zdravou úroveň sebevědomí a vnímavosti, pak máte dostatek kapacity rozpoznat a pochopit své činy, motivace a pocity. Lépe si uvědomujete své osobní standardy, nikoli očekávání ostatních.

RŮST

Růst se týká Vaší touhy učit se novým dovednostem, získávat nové znalosti.

Dokážete pak zlepšovat svůj život prostřednictvím rozhodování na základě dostatku informací. Lidé, kteří jsou v této oblasti silní, aktivně sledují příležitosti pro svůj růst, dokáží na ně zaměřit svou pozornost a jsou schopni identifikovat cíle, které dávají jejich životu smysl.

POHODA TĚLA
EMOČNÍ POHODA
VZTAHY
PRÁCE
SEBEVĚDOMÍ
RŮST
Chcete vědět více? Nechte nám vzkaz:
Děkujeme. Vaši zprávu jsme převzali!
bottom of page