top of page

Strategické plánování 2025: Využijte People & Culture Barometer

Nastavte firemní a HR strategii pro rok 2025 na základě objektivních dat.
Jak hodnotí přínos People & Culture Barometru ve společnosti GasNet?
Odhalte potenciál pro další rozvoj a nastavení cílů pomocí best practices ostatních účastníků.

Strategické plánování 2025: Využijte People & Culture Barometer
bottom of page