top of page

Vzdělávání uprostřed pracovního náporu (Viva Learning)

Dovednosti a zkušenosti byly roztroušeny ve společnosti jako dílky zatím nesložené skládačky a pracovní tlak neumožnil se zastavit a propojit je. Vzdělávání se během pracovního náporu dostávalo do pozadí a převládal pocit, že lidé vzdělávání vlastně nedostávají.

Vzdělávání uprostřed pracovního náporu (Viva Learning)
bottom of page