top of page

Zapínáme HR služby v Microsoft 365

Microsoft 365 je ve firmách obvykle schválená zabezpečená IT platforma. Obsahuje několik AI služeb právě pro HR, které o nich často neví. Které služby to jsou? (Účast je zdarma.)

Zapínáme HR služby v Microsoft 365
bottom of page