top of page

Jak naložit s AI v praxi HR? Od strategie k akci.

Martina Šmidochová si pozvala dva odborníky, od kterých pro Vás bude chtít získat praktické zkušenosti, jak si vybírat technologie AI pro HR a také ukázky nových AI nástrojů pro HR, které Microsoft finalizuje.

Jak naložit s AI v praxi HR? Od strategie k akci.
bottom of page