Je vaše HR digitalizované
a připravené pro rok 2021?

Digitální transformace již není jen naplánovanou vizí,

stala se nutností a řeší se teď.

Vezměte odvahu do svých rukou
Vyberte si níže konkrétní webináře a zaregistrujte se. Jsou krátké, akční a obsahují nástroje zdarma.
AdobeStock_39147916.jpeg
Zaměření série č.1: Digitalizace HR procesů

U kterého procesu máte s digitalizací začít a kde naopak počkat? Jak si stojíte v postupu digitalizace vůči trhu, jak vůči těm nejlepším? Jakým postupem si máte vybrat technologii a dodavatele? Zjistíte, jak si změřit úroveň digitalizace HR ve své společnosti a získáte data pro strategické rozhodování.

Zaměření série č.2: Elektronický podpis a HR dokumenty

Pro spoustu firem je zavedení certifikovaného digitálního podpisu děsivé. Přitom stačí vědět, jak podle platné legislativy postupovat a práci HR zjednodušit a udělat pro zaměstnance příjemnější. Seznámíte se s checklistem pro volbu úrovně elektronického podpisu u jednotlivých dokumentů v HR. Uvidíte příklady využití technologií jako je například DocuSign nebo FledheHR.

AdobeStock_322555393.jpeg
AdobeStock_57474295.jpeg
Změření série č.3: Online vzdělávání manažerů

Do firmy Vám nastupuje více a více mladých lidí, mileniálů. Vyznají se v technologiích, jsou netrpěliví a očekávají nové formy komunikace a vzdělávání. Vy přitom škrtáte klasické formy vzdělávání a plánujete nové formy rozvoje.

Získáte příklady z praxe vytvoření moderního plánu pro manažerský rozvoj a využití online forem jako je gamifikace nebo zážitek v online prostředí.

AdobeStock_39147916.jpeg
Webináře v sérii č.1: 
Digitalizace HR procesů

(proběhlo) 1.1. Se kterými procesy začít a jak porovnat vlastní úroveň digitalizace vůči trhu

Pro správná rozhodnutí potřebujete znát, jak je na tom Vaše společnost ve srovnání s trhem, kde s digitalizací začít hned a jak to dělají ti nejlepší. Během webináře získáte přístup k nástroji HR Digi Screening, který  porovná stav Vaší digitalizace HR vůči trhu. Vy se pak budete moci rozhodovat více strategicky a na základě dat.

Vede: Martina Šmidochová - Interim HR Director, NTT Group; Ondřej Mlček - Konzultant, SAP; Jan Procházka – Sales Executive, SAP

Termín: 22.10.2020 od 12:30

(proběhlo) 1.2. Jak vybírat HR systémy

Dynamické změny podnikatelského prostředí se promítají do personální strategie mnoha společností. Například výběr HRIS by se dal přirovnat k nákupu nového domu či bytu. Vaše rozhodnutí ovlivní významně chod celé rodiny, způsob komunikace, rozpočet a spokojenost jejich členů. Proto při výběru systému dnes již moc nefungují dlouhé seznamy detailních požadavků, ale důraz je kladen spíše na praktické postupy se zohledněním firemní strategie.

Vede: Veronika Bojdová – Kozultantka; Martina Šmidochová - Interim HR Director, NTT Group; Lukáš Křovák, IT Konzultant

Termín: 22.10.2020 od 13:30

(proběhlo) 1.3. Příklad digitalizace on-boardingu ve společnosti SAP

Jak vytvořit pro budoucího zaměstnance pozitivní a nečekaný zážitek ještě před samotným nástupem? Jak se vypořádat s elektronickým podpisem ještě před první osobní návštěvou u zaměstnavatele? Na tyto a další Vaše otázky odpoví praktický příklad inovativního on-boardingu ve společnosti SAP, který je pro nováčka skutečně překvapivý.

Vede: Ladislav Kučera - HR Director, SAP; Dana Hořejší – vedoucí konzultant

Termín: 3.11.2020 od 12:30

AdobeStock_322555393.jpeg
Webináře v sérii č.2: Elektronický podpis a automatizace v pracovně právních dokumentech

(proběhlo) 2.1. Automatizace personální administrativy v HR systému pro středně velké společnosti
Na příkladu využití systému FledgeHR uvidíte automatizaci při vytváření pracovněprávních dokumentů, automatické sledování lhůt včetně školení BOZP, zdravotních prohlídek a certifikací zaměstnanců. Zahrneme také příklad automatické evidence souhlasů a uchování osobních dat podle GDPR. 
Vede: Veronika Bojdová, Kozultatka; Franja Ritzi, zakladatel FledgeHR  
Termín: 10.11.2020 od 10:00

(proběhlo) 2.2. Využití DocuSign u podepisování HR dokumentů
DocuSign je celosvětově nejrozšířenější řešení pro podepisování elektronických dokumentů. Na webináři shlédnete ukázky, jak využít DocuSign pro podepisování pracovněprávních dokumentů v různých HR procesech a zmíníme přehled HR procesů a rozdílné požadavky, které je nutné splnit předem, zejména z legislativního pohledu. 
Vede: Martina Šmidochová - Interim HR Director, NTT Group; Ondřej Mlček - Konzultant, SAP 
Termín: 10.11.2020 od 13:00

(proběhlo) 2.3. Checklist – jaké podpisy potřebuji pro jednotlivé HR dokumenty
Než začnete používat elektronické podpisy, budete si potřebovat ověřit způsoby digitalizace různých dokumentů HR z pohledu platné legislativy. Na webináři získáte checklist pro digitalizaci pracovněprávních dokumentů seřazených podle jednotlivých HR procesů a to z pohledu práva, IT a rizik pro HR. 
Vede: David Borovec – advokát, zakladatel a partner BOROVEC LEGAL; Martina Šmidochová - Interim HR Director, NTT Group;
Termín: 11.11.2020 od 10:00

 

AdobeStock_57474295.jpeg
Webináře v sérii č.3:
Online vzdělávání manažerů

(proběhlo) 3.1. Ukázky online vzdělávání pro leadership a komunikaci a prodej
Jak vytvořit plán vzdělávání, pokud nemůžete vzdělávat klasickými způsoby a jste odkázáni zejména na online formy? Jak takové formy mohou vypadat? Během webináře zažijete 2 ukázky použitelné pro Vaši praxi, například experimentální vzdělávání s manažerskou simulační videohrou Pacific, kterou ve světě absolvovalo přes 100 tisíc manažerů. 
Vede: Jana Chaloupková – vedoucí trenér pro oblast leadershipu; Roman Šuk – partner, CONECTIO
Termín: 19.10.2020 od 14:30

(proběhlo) 3.2. Psychologická péče o zaměstnance v současné době

Poskytneme tipy a odpovědi na otázky, které manažeři ve vztahu k zaměstnancům v současné době a krizových situacích řeší. Co s obavami – o zdraví, své blízké, o práci. Jak komunikovat se zaměstnanci, kteří různé obavy zažívají. Jak nastavit program podpory nebo webinář pro vlastní zaměstnance na míru. 
Vede: Jana Chaloupková – vedoucí trenér pro oblast leadershipu

Termín: 19.10.2020 od 15:30

(proběhlo) 3.3. Leadership expedice online 
Jak pracovat s více úrovněmi manažerů a naplánovat rozvoj, který bude dominantně využívat online formy vzdělávání?
Na tomto webináři se seznámíte s příkladem leadership akademie a také návody, jak si naplánovat vlastní manažerskou akademii s využitím moderních zážitkových aktivit. 

Vede: Martina Šmidochová - Interim HR Director, NTT Group; Jana Chaloupková – vedoucí trenér pro oblast leadershipu;
Termín: 20.10.2020 od 09:30