SLUŽBY

 
 

Vlna digitalizace a generace mileniálů přináší na pořad dne přístupy, které se neustále vyvíjí. Digitální inovace s lidským rozměrem je přístup, který využíváme ve prospěch svých klientů.

TALENT DEVELOPMENT

Poskytujeme vzdělávání, rozvoj leadership skills a dovedností pro vedení týmů, komunikaci a prodej. Používáme technologie pro interaktivní a intenzivní online vzdělávání a postupy, které se vyvinuly ve společnostech Google nebo Microsoft. Využíváme celosvětově uznávané koncepty Smarter Selling, Think On Your Feet, MBTI, Barrett Value Centre, Social Selling a další.

Lidé jsou klíčoví pro každou společnost. Největší vliv na motivaci a udržení zaměstnance má jeho manažer. Zvláště mladý manažer se musí zamýšlet, získávat nové informace, sdílet své poznatky s ostatními, naslouchat zkušenějším a pracovat se zpětnou vazbou.


V rámci manažerských akademií využíváme osvědčený strukturovaný přístup, přidáváme nové prvky a spolupracujeme s několika zahraničními kouči a lektory. 
 

Plníme nejnáročnější požadavky od nejvyšších vedení mezinárodních firem jako byly například společnosti Microsoft, KPMG nebo EUROWAG.

Pro zajištění rozvoje od řadových zaměstnanců až po rozvoj leadershipu nejvyššího managementu spolupracujeme s několika zahraničními společnostmi a navíc s několika zahraničními kouči a lektory. S nimi plníme nejnáročnější požadavky od nejvyšších vedení mezinárodních firem.

Please reload

Zajišťujeme řízení reorganizací, nastavování odměňování, zavádění digitalizace do HR. K řízení změny využíváme zkušenosti a nástroje jako jsou například HR Barometr, HR Digi Screening nebo měření stavu firemního wellbeing.

HR CONSULTING
 
HR Digi Screening

Pro správná rozhodnutí v digitalizaci HR je potřeba si odpovědět zejména na otázky:

  • Jak je na tom naše společnost ve srovnání s trhem?

  • Kde začít s digitalizací hned a kde naopak vyčkat?

  • Jaká jsou rizika z pohledu HR, pracovněprávních povinností a technologií?

 

Proto je výhodná služba HR Digi Screening. Ta měří úroveň digitalizace HR procesů od náboru po odchod zaměstnance. Výsledky porovnává s průměrnými výsledky od jiných firem. 
 

Vy získáváte přehled o svých silných stránkách a příležitostech, kde je vhodné začít nejdříve.

 

Více...

Wellbeing

Celkový pocit rovnováhy dělá lidem práci příjemnější. Pro zaměstnavatele navíc snižuje absence a fluktuaci zaměstnanců. ​

 

Kde může být problém? Při výběru aktivit, které k pocitu rovnováhy skutečně přispějí. My jednotlivé oblasti průběžně měříme, vy pak rychle poznáte, které aktivity zajistí prokazatelnou návratnost vložených prostředků.

Podle klinických výzkumů k dosažení rovnováhy jednotlivce přispívá sedm oblastí. K těmto oblastem můžete přiřadit vhodné aktivity.

Více...

HR DIGI

Zajišťujeme zavádění digitalizace do HR. Přizpůsobíme HR procesy pro moderní HR systémy a zajistíme implementaci technologií pro moderní HR:

  • SAP SuccessFactors

  • MS Dynamics 365 Human Resources

  • Fledge HR

 
Příklady digitalizace po jednotlivých HR procesech

Pod pojmem "digitalizace" si různí lidé představí různé věci. Proto předkládáme devět hlavních HR procesů, například Onboarding, Learning & Development nebo Performance Management.

 

Ke každému z těchto procesů uvedeme příklad koonkrétní technologie a přidáme ukázku. Vaše přemýšlení o digitalizaci v HR pak začne být velmi konkrétní a vede až výběru a implementaci zvolené technologie.

Více...

Procesní řízení implementace HR Systému

Společnost s více než 2 tisíci zaměstnanci si vybrala systém Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

 

HR Konzultanti CONECTIO vedli práce na popisu klíčových HR procesů a jejich modernizaci v takové formě, která využila potenciál nové HR systému a současně zachovala specifika, která společnost potřebovala zachovat.

 

Tento přístup přinesl to, že vedení HR dokázalo řídit projekt i v částech, kdy se řešily komplikované technologické otázky nastavení a zachovala se priorita jednoduchého využití zaměstnanci a manažery.

Napište nám

 

Chcete se na něco zeptat, sledovat nás nebo se podělit o svůj názor?

© CONECTIO 2021

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon