Hrajete si? Ne?

20.08.2018

 

Zamyslete se nad sebou. Nejste už staří? A jak se to pozná? Vždyť věk je jen číslo. Dnes jde přece o mladé myšlení!

 

 

Hra. Nejpřirozenější způsob učení.

 

Mláďata a dospívající jedinci savců se správné návyky pro život učí hrou. Proč tedy někteří dospělí jedinci tohoto „nejmoudřejšího savce“ považují hru za něco podřadného? Možná se jim zdá, že není příliš důstojné pro dospělého člověka vracet se do dětství. Tímhle způsobem se ale připravují o víc, než jen mnoho možností zábavy. I v dospělosti je správně zvolená hra zajímavou cestou, jak nabýt nové vědomosti, zdokonalit své dovednosti a připravit se na nové životní situace. Zaměstnání přitom rozhodně není výjimkou. Právě v současné době, kdy se pracovní procesy, návyky a celé profese mění s neuvěřitelnou rychlostí, jsou schopnosti rychlé přípravy, přizpůsobení, tvořivosti a týmové práce jedněmi z rozhodujících kvalit pracovníků.

 

Hry a firemní prostředí? Jak to jde dohromady?

 

Do firemního prostředí pronikl pojem „gamifikace“. Hra může ve firmě sloužit k zavedení, rozvoji a upevnění nových metod, procedur a postupů. Vzdělávat a školit touto metodou ale můžeme vše, a to v jakékoli oblasti – od firemní kultury, modelů chování a vnitřní spolupráce, až po jednotné a správné působení na zákazníky. Forma vzdělávání formou videí a simulovaných situací je poutavá. Navíc platí, že čím mladší zaměstnanci jsou, tím je tato forma důležitější. Zástupce generace Y, mileniály, kteří vyrostli v prostředí internetu a videoher, je vlastně těžké jinou formou zaujmout, připoutat je a rozvinout jejich zaměstnaneckou přípravu. Klasickou frontální výuku, při které se jim látku snaží vštípit lektor s výkladem, jim zošklivila škola a na standardní televizi se už často ani nekoukají.

 

Jak se vlastně liší e-learning od gamifikace?

 

Mnoho firem začalo z důvodu rychlosti, úspory nákladů a „shora“ požadované modernizace používat on line kurzy. Nicméně podle studií provedených společností GameLearn (https://www.game-learn.com/), a zkušeností mnoha zaměstnavatelů, zde hrozí velký problém. Úspěšnost dokončení on-line kurzů je v průměru pouhých 25 %. Tři čtvrtiny nákladů tudíž při těchto kurzech vlastně promarníme úplně zbytečně!

 

Porovnáme-li dokončování e-learningových kurzů s metodou experimentálního učení za podpory gamifikace, jak zní příslušný odborný termín, získáme zcela odlišný výsledek! Podle publikovaných výsledků je u této formy vzdělávání míra dokončení až 94 %, spokojenost s průběhem a obsahem 97 % a ochota se vrátit k výuce tímto způsobem i v jiné oblasti 98 %!

 

Nejčastější formou jsou dobrodružná RPG (Role Playing Game), ale objevují se i gamifikační kurzy s prvky týmové hry (RPG multiplayer), které učí a posilují týmovou spolupráci. Jistě si ale lze představit i kurzy formou RMS (Resource Management Startegy) a další. Základním prvkem, požadavkem a motorem úspěchu kurzu je „imerze“ účastníka. Tu lze chápat jako ponoření hráče do prostředí, pohlcení hrou a identifikaci s virtuální postavou nebo s týmem. Snaha o co nejlepší plnění zadaných úkolů a přirozená lidská soutěživost zaručují, že účastníci kurz dokončí a budou usilovat o co nejlepší výsledek. Takto hráči nenásilným způsobem získávají a upevňují potřebné znalosti, potažmo fixují požadované modely chování, jednání, nebo prezentace.

 

Chcete mít lepší zaměstnance nebo se zdokonalit v plnění svých pracovních úkolů?

 

Hrejte si a poskytněte svým lidem možnost hrát si na správné téma. Nebraňme se vývoji. Každý den vidíme, že v dlouhodobé perspektivě nevyhrávají ti nejsilnější, ale ti, kteří se nejlépe naučí nové věci, a tak se přizpůsobují proměnlivým podmínkám trhu a požadavkům zákazníků!

 

Autor příspěvku je expertem na vzdělávání, digitalizaci a je externí spolupracovník CONECTIO GROUP. Konkrétní příklad gamifikace pro firemní on-boarding získáte na stránce v prostředí LinkedIn ZDE.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Doporučené

Co dnes optimalizovat v HR?

08.05.2020

1/10
Please reload

Aktuální

08.07.2020

Please reload

Značky
Please reload

Sledujte nás
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© CONECTIO 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon