top of page

7 výhod vzdělávání s videohrami

Videohry a gamifikace obecně vnáší do firemního vzdělávání novou dynamiku. Vychází z myšlenky, že se lidé nejlépe učí hrou a experimentováním. Pronikněte s námi 7 hlavních výhod takového vzdělávání.


  1. Vyšší angažovanost zaměstnanců

  2. Vyšší míra udržení získaných znalostí

  3. Celistvost her

  4. Propojení abstraktního a konkrétního

  5. Přístupnost napříč odvětvími

  6. Podněcování kritického myšlení

  7. Rozvíjení lásky k učení1. Vyšší angažovanost zaměstnanců


Největším přínosem gamifikovaného vzdělávání je fakt, že zaměstnanci získají větší chuť se vzdělávat. Tradiční metody vzdělávání mohou být často nudné a nezajímavé, ale hry překračují hranice tím, že nabízí účastníkům příležitost plně se ponořit do zadaných materiálů. Přesahují to, co Phillip Schlechty nazývá „strategic compliance“. Jako příklad „strategic compliance“ uvedeme studenty, kteří spíše, než samotný úkol staví do popředí známky a uznání svých vrstevníků. Hráči oproti tomu dostávají příležitost, aby se samostatně rozhodovali a kontrolovali svůj postup hrou. To vede k většímu zapojení, které pomáhá zachovat soustředěnost a motivaci po celou dobu procesu učení. Když jsou zaměstnanci do tohoto procesu více zapojeni, je také pravděpodobnější, že si informace uchovají a použijí v praxi.


2. Vyšší míra udržení získaných znalostí


Dalším klíčovým přínosem gamifikovaného vzdělávání je větší šance na dlouhodobé uchování informací. Zaměstnanci se totiž učí informace způsobem, který je pro ně lépe zapamatovatelný než běžnými metodami vzdělávání. Hry se často stávají mentálními modely, které mohou zaměstnanci využít k tomu, aby pochopili, co se naučili. Debrief na konci hry spojuje často emocionální, zapamatovatelnou zkušenost s obsahem takovým způsobem, který vede k hlubšímu a trvalejšímu porozumění. To podporuje vyšší sebevědomí zaměstnanců a snižuje pravděpodobnost, že zapomenou nové informace.


3. Celistvost her


Nápadité hry také mohou pomoci hráčům propojit pojmy a myšlenky, čímž dochází k ucelenějšímu pochopení tématu.Mnohdy je obsah vyučován příliš lineárně. Nicméně gamifikovaným vzděláváním se studenti seznamují s uceleným obsahem, což je pro ně snáze pochopitelné. To je zejména užitečné pro složité abstraktní pojmy, které je obtížné pochopit pomocí tradičních výukových metod. Celkově mohou gamifikace vést k lepšímu porozumění, jak se materiál vztahuje k momentálnímu problému, který hra reflektuje a jak jej lze aplikovat do reálných situací.


4. Propojení abstraktního a konkrétního


Gamifikace vás jednoduše vtáhnou do děje. Hráči se pohybují v herním prostředí, aby lépe pochopili předkládané informace. Je to skvělý způsob, jak vizuálním a zážitkovým způsobem učit koncepty, které se mohou zdát nepřehledné a náročné. Příkladem můžeme uvést složité ekonomické systémy, kde simulace hry může pomoci překlenout náročnost obsahu a usnadnit jeho pochopení. V některých případech se účastníci mohou zhostit specializovaných rolí, jako jsou postavy ve hře, a vybudovat empatii tím, že se vžijí do role těchto postav.


5. Přístupnost napříč odvětvími


Gamifikací se mohou účastnit zaměstnanci na všech úrovních, protože dané hry mají nízkou vstupní náročnost. Často se od účastníků očekávají předchozí znalosti o specifickém obsahu, což může způsobit problémy s uchopením obsahu a snížit efektivitu školení. Gamifikované vzdělávání je způsob, jak vyrovnat podmínky a jak pomoct zaměstnancům objevovat obsah způsobem, který je pro ně více přístupný. Každý, bez ohledu na předchozí znalosti, se může zúčastnit a těžit z výukového procesu. To může zvýšit účast, motivaci a celkovou efektivitu vzdělávání.


6. Podněcování kritického myšlení


Gamifikace vyžaduje, aby se hráči rozhodovali pomocí kritického myšlení. Během simulace je ke správnému zodpovězení otázek nutno zapojit kritické myšlení, což posiluje pochopení konceptů a budování schopností, řešení problémů a rozhodování. Osvojení těchto dovedností vede k tomu, že jsou zaměstnanci sebejistější ve svých schopnostech a zvýší se pravděpodobnost jejich využití v reálných situacích.


7. Rozvíjení lásky k učení


Nakonec, gamifikace mohou probudit u zaměstnanců nadšení pro vzdělávání. Hry jsou zábavné a poutavé, a když se zaměstnanci účastní výuky založené na hrách, zamilují si nejen předmět, ale obsah. Uvědomí si, že je vnitřně uspokojuje, když se do učení ponoří hlouběji, a to je posune o krok blíže k tomu, aby se stali celoživotními studenty.

Ať už tedy řešíte problém s nízkou angažovaností ve firemním vzdělávání, zvýšení produktivity, nebo time management zaměstnanců, gamifikace by mohly být tím správným řešením.


Získejte ukázku hry: https://www.conectio.eu/pacific.


Zdroj: Gamelearn

47 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page