top of page

Vybrat správný HRIS není snadné

Rozhovor s Martinou Možnou, senior konzultantkou CONECTIO


Co je na výběru tak obtížné?

Na začátku je vždy nejtěžší popsat budoucí potřeby HR a pak sjednotit názory uvnitř organizace.

V čem například?

Má se organizace vydat cestou jednoho robustního systému, nebo raději integrovat jednotlivé aplikace? Jak sjednotit názory mezi HR a IT? Nejtěžší může být v závěru získat finanční podporu pro investici s dlouhodobou návratností.

S čím tedy doporučujete začít?

Začínáme vždy otázkou „proč“, aby se vyjasnila samotná potřeba. Navazujeme na celofiremní strategické cíle a cíle HR.

Díváme se do budoucna. Nepotřebujeme implementovat systém pro současnost. Důležitější je to, co byznys bude potřebovat v budoucnu.

Když řešíte budoucnost, jak posuzujete trendy?

Vezmu příklad z nedávného projetu. Klient posuzoval trendy ze své perspektivy a vybíral podle těchto čtyř kritérií: 1. Komplexní řízení mezinárodní organizace, 2. Zaměstnanecká zkušenost, 3. Budoucnost práce „Future of Work“ a 4. HR technologie.

Takže technologie až čtvrté? S jakými máte vlastní zkušenost?

Odpovím za celý tým CONECTIO. Z těch velkých moderních systé

mů máme zkušenosti s implementacemi SAP SuccessFactors, Workday nebo Microsoft Dynamics 365 HR.

Ty obvykle tvoří základ tzv. „Core HR“ a podporují rozvoj organizace a HR procesy.

Umíte HRIS zaměřit také na „soft“ trendy? Co třeba wellbeing?

To je dnes velmi aktuální. Wellbeing dokonce byla hlavní priorita nedávného klienta při výběru HRIS. Zde můžete výhodně využít existující systémy pro spolupráci (například Microsoft Teams anebo Viva) právě ve spojení s HRIS. Wellbeing s nimi dokážete měřit i zlepšovat ve více úrovních.

To už vypadá, že vybrat správný HRIS není snadné.

Proto Vás zvu ke shlédnutí ukázky metodiky pro výběr HRIS na www.conectio.eu/hris


2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hozzászólások


bottom of page