top of page

Jak budovat silnou kulturu s vaším remote týmem?

Dobrou týmovou kulturu si můžeme představit podobně jako dobrý sportovní tým. Pokud má tým správného kouče a všichni jasně ví, co mají dělat, sdílí hodnoty a vizi, pak se tento tým s největší pravděpodobností objeví “na bedně“. Týmová kultura je zásadní pro růst, produktivitu a profesionální rozvoj všech členů týmu. Mnozí věří, že pro budování týmové kultury se musí všichni členové setkávat tváří v tvář, ale je tomu opravdu tak?


Jak dosáhnut silné týmové kultury s rok od roku narůstající prací na dálku?


Jak zvládnout každodenní změny v hybridním prostředí a jak vybudovat týmovou kulturu i na dálku?
Každý v týmu je jedinečný


Když vytváříte tým, snažte se brát v úvahu jeho různorodost, jelikož diverzita (vzhledem k věku, rase, národnosti, náboženství, sexuální orientaci, genderové identitě i vzhledem k jinému vzdělání, zálibám, atd.) přináší různé úhly pohledu. Rozmanitá a inkluzivní pracovní síla také přináší velké množství dovedností, schopností a zkušeností.


Věnujte čas přijímání nových členů týmu a jejich včasné a časté podpoře. Jednotlivě je představte zbytku týmu například prostřednictvím videohovoru.


Týmovou kulturu začínáte budovat již při přijímání nových členů týmu. Od začátku budujte spolu s týmem i jeho kulturu, dbejte na sounáležitost. Se správným přístupem k remote týmu a všem dalším náležitostem, vám může pomoci náš program Adaptivní leadership.Propojení je klíčové


Jak v hybridním prostředí zajistit, aby se váš tým cítil propojený a jeho členové plně zapojení?


Prvním krokem, jak toho dosáhnout, je vytvoření komunikačních kanálů, aby váš tým měl dostatek možností být v kontaktu. Kromě emailu a telefonu můžete využít Microsoft Teams, Zoom a další. Jakmile nastavíte komunikační prostředky, ujistěte se, že se váš tým cítí začleněn stejně jako kdybyste všichni seděli pohromadě v jedné kanceláři. Častější interakce pomáhá udržet si přehled o plnění úkolu a potenciálních překážkách a zároveň pomáhá zaměstnancům cítit podporu.


Vytvořte způsoby, jak nabídnout a zapojit svůj tým pomocí povzbuzení a emocionální podpory a podpory wellbeingu. Je dobré si připomenout, co vše wellbeing zahrnuje. Nejde jen o zdraví zaměstnanců, ale také o vztahy, komunitu, práci, či finance. Společnost Microsoft řeší zlepšování wellbeingu novou službou Viva.


Mnoho zaměstnanců zažilo náhlý přechod k novému životnímu stylu spojeným s prací z domova, kde je výzvou důvěrně mluvit s jejich vedením v nekancelářském prostředí. Nastavte proto členům svého týmu virtuální pracovní hodiny, aby mohli mluvit o věcech nad rámec každodenních úkolů. Využijte tento čas k diskusi o dlouhodobých cílech profesního rozvoje ve vzdáleném prostředí nebo o čemkoli, co vám dává smysl, abyste tak podpořili inkluzi ve svém týmu.


Pozor na demotivaci


Ze své zkušenosti víme, že každá společnost má nastavený určitý systém, jak snižovat náklady. Pro úsporu nákladů však není nutné jen “utahovat opasky“. Správným krokem je zaměření se na firemní a týmovou kulturu, jelikož ti, kdo skutečně určují míru ziskovosti, jsou právě vaši zaměstnanci. Starejte se o každého člena týmu bez rozdílu. Nedostatečná pozornost může vést až k demotivaci a s ní se pojí negativní přístup k práci. Harvard Business Review uvádí výsledky studie, která se zaměřila na vliv toxického člověka na zbytek týmu. Tyto výsledky jsou důkazem, že je třeba zaměřit se na každého člena týmu individuálně a posilovat sounáležitost.


Když máte v týmu negativního až toxického člena:

  • Zaměstnanci, kteří zažívají v zaměstnání nezdvořilé jednání, snadněji ztrácí sounáležitost s firmou

  • Téměř u poloviny zaměstnanců dochází k poklesu výkonnosti a záměrně tráví v práci méně času

  • 80 % zaměstnanců ztrácí v práci čas, energii a motivaci v důsledku negativního chování člověka v jejich pracovním prostředí

  • 66 % si je vědomo poklesu své výkonnosti, v souvislosti s toxickou osobou na pracovišti

  • U 38 % zaměstnanců dochází ke snížení kvality odvedené práce

  • 25 % zaměstnanců, kteří se potýkají s nezdvořilostí, přiznává, že své frustrace přenáší dále na zákazníky

  • 12 % lidí takové zaměstnání rychle opouští


56 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page