Firemní wellbeing v příkladech

Někdy není jednoduché vybrat takové aktivity, které mají největší vliv na vyšší wellbeing.Proč rovnováha tělem i duší?

Přeložit slovo "wellbeing" do českého jazyka nemusí být jednoduché, navíc tomuto anglickému slovu běžný zaměstnanec často nerozumí. Vybrali jsme si proto čistě české pojmenování „Rovnováha tělem i duší“.


Jaký je přínos pro firmu?

akmile rovnováhu ve firmě posílíme, tak samotná práce bude pro lidi mnohem příjemnější. Pro zaměstnavatele se taková rovnováha odrazí ve vyšší efektivitě, a navíc významně klesá absentérie a fluktuace.

V konečném důsledku wellbeing iniciativu ve firemním prostředí dokážeme měřit a ověřit návratnost vložených prostředků také ve finančním vyjádření.


Tak kde je problém?

Velmi těžko se vybírají právě ty aktivity, které mají na celkovou rovnováhu těla i duše největší vliv. Firmy někdy vytvářejí spoustu hezkých aktivit, které baví několik nadšených jedinců, ale v konečném důsledků nemají dopad právě na zmíněné plošné snížení absencí a snížení fluktuace.


Co můžete udělat hned teď?

VMůžete zkusit využít sedm oblastí, které podle klinických testů přispívají k lepší rovnováze. Aktivity pak jednoduše vybíráte podle oblasti, u kterých potřebujete dosáhnout změnu.


#wellbeing #rovnováha

12 views

© CONECTIO 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon