top of page

Empiricky ověřené aktivity pro snížení stresu zaměstnanců

Vybavte vaše zaměstnance schopnostmi zvládat pracovní i mimopracovní výzvy tak aniž by pociťovali intenzivní a dlouhodobý stres, který má negativní dopad na jejich wellbeing, angažovanost a produktivitu.


Psychické zdraví je stejně důležité jako to fyzické. V průběhu pracovní činnosti je náš organismus zatěžován mnohem více než v době odpočinku, přičemž stres stres je běžným problémem v moderním pracovním prostředí. Dlouhodobý stres má negativní vliv nejen na psychické a fyzické zdraví zaměstnanců, snižuje i jejich angažovanost a produktivitu.

Nicméně, dlouhodobý stres zaměstnanců má negativní dopady na zaměstnavatele, například zvyšuje fluktuaci, absence a snižuje celkový výkon společnosti.

Je tedy nezbytné, aby zaměstnavatelé pomáhali zaměstnancům s jejich odolností vůči stresu a výzvám se kterými se v pracovním i mimopracovním životě potýkají.


Jak spolehlivě zvýšit odolnost zaměstnanců vůči stresu?


Ačkoliv kurzů, seminářů a wellbeing aplikací je mnoho, z průzkumů víme, že jejich míra účinnosti se významně liší. My nabízíme certifikované rozvojové aktivity, u kterých z průzkumů v akademické i komerční sféře víme, že mají významný pozitivní vliv na schopnost zaměstnanců nejen lépe zvládat rozmanité stresové situace, ale mají mnohé další přínosy pro zaměstnance i firmu.1. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) (Všímavost)


Program MBSR je ověřeným program pro budování této dovednosti. Vznikl již v roce 1979 na University of Massachusetts. Jedná se tak o metodiku, která je prověřená časem i výzkumy.

Jedná se o kurz zaměřený na budování praktické dovednosti všímavosti (mindfulness), díky kterým budete umět lépe ovládat svou pozornost a zvýšíte své sebeuvědomění.

V kurzu si osvojíte techniky a cvičení, díky kterým zvýšíte svou psychikou odolnost a celkový pocit pohody.

Benefity, které jsou empiricky prokázané a které účastníci zažívají po absolvování osmi týdenního výcviku:


 • snížení stresu,

 • snížení úzkostí a ruminace (neustále se vracejících myšlenek),

 • zlepšení schopnosti soustředění a kreativity,

 • zlepšení fungování imunitního systému,

 • snížení krevního tlaku,

 • zvýšení pocitů klidu a spokojenosti (dokonce dle studií jsou aktivnější centra spokojenosti v mozku),

 • lepší sebeuvědomění svých emocí i automatických reakcí (než „vystartujete“ nebo zareagujete „jako vždycky“).


Kurz zažijete podle metodiky vyvinuté Jonem Kabat-Zinnem v 70. letech 20. století na University of Massachusetts v USA včetně doporučení a aktualizací mezinárodní organizace EAMBA pod vedením certifikovaného lektora.Formát: online či offline

Délka: 8x 2,5 hodiny a 1x 7 hodin

Počet účastníků: Doporučený počet účastníků kurzu v jedné pracovní skupině: 6 až 12.2. Search Inside Yourself (Hledej v sobě)Certifikovaný program vytvořený v Googlu poskytuje praktické nástroje a znalosti, které pomáhají nejen k odolnosti a vynikajícím leadership schopnostem, ale zároveň je lze využít ihned i v osobním životě.


Program je založen na kombinace poznatků z neurověd, rozvoje emoční inteligence a všímavosti.


Začíná se základy plně soustředěné všímavosti a pokračujeme přes sebeuvědomění, sebeřízení, motivaci a empatii až k nejvyšší úrovni leadershipu využitelného zejména v současné době. ​
Účastníci označují Search Inside Yourself jako program, který jim změnil život, získali v něm nový impuls do života a nové návyky pro řízení týmů a organizací.​

Účastník získá praktické nástroje, cvičení a zdrojů, které pomohou:​


 • zvýšit celkovou pohodu,​

 • budovat odolnost,​

 • zvládat stres,​

 • rozvíjet sebeuvědomění a řídit své emoce,​

 • rozvíjet empatii a efektivní komunikaci,​

 • zvýšit pozornost a soustředění​.6 modulů, 28-denní výzva Závěrečný seminář každý 2 hodiny online "capstone" (1 hodina) nebo 2 dny prezenčně


Formát kurzu je nastavený tak, aby si účastníci aktivně po kurzu procvičovali nově nabyté znalosti, což pomáhá si vytvořit zdravé návyky, které účastníkům budou pomáhat i dlouho po ukončení kurzu.


Formát: online či offline

Délka: 2 dny prezenčně nebo 6x2.5 hodin online3. Adaptive Resilience (Adaptivní odolnost)


S ohledem na obrovské úspěchy, které SIY přinášel účastníkům ve vedoucích pozicích, Google vyvinul program zaměřený na zvýšení odolnosti všech zaměstnanců zejména v náročných časech a období změny. Reaguje tak na aktuální potřeby účastníků – potřebu rozvoje psychické odolnosti a zvládání stresových situací.


Tento program je rozdělen do tří modulů, které nabízejí jednoduché, praktické a aplikovatelné nástroje pro budování nejen odolnosti, ale také prosperity v období změny.


Program se skládá ze tří bloků, účastníci projdou všemi bloky postupně: ​


1. Rozvoj jasného náhledu​

Uvědomit si, že jsme ve stresu, zvládat stres a ohromení prostřednictvím různých strategií a zůstat soustředěni v obtížných a nejistých časech. Identifikace jednotlivých příčin stresu a zvýšeného napětí. ​


2. Změna nastavení mysli​

Myšlení a dovednosti pro přizpůsobivost a kreativitu uprostřed nejistoty a složitosti. Pochopení, co je odolnost. ​


3. Budování důvěry​

Vytvoření kultury schopné změny zvyšováním empatie a psychologické bezpečnosti ve vašem týmu a organizaci. Stres ve vědeckých vedoucích pozicích. ​Formát: online či offline

Délka: 1 den prezenčně nebo 3x2 hodiny onlinePsychické zdraví je stejně důležité jako fyzické. Pojďte s námi pomoci vašim zaměstnancům rozvinou schopnosti, jak udržovat duševní zdraví a zabránit jeho poškození.


8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page