top of page

Analýza wellbeingu jako klíč k úspěšnému programu

Wellbeing je dnes jedním ze zásadních témat HR. Máte wellbeing strategii? A je něco více, než jen souhrn dobrých úmyslů? Prvním krokem ke zlepšení wellbeingu je důkladná analýza.Analýza wellbeingu s pokročilou platformou

Naše několik let vyvíjená a v praxi oveřená platrforma se jmenuje 87% a využívá komplexní analýzu. Je vytvořena psychology s ohledem na nejnovější studie a průzkumy. Analyzuje sedm hlavních oblastí, které se podílí na wellbeingu zaměstnanců:

 • rozvoj,

 • tělo,

 • emoce,

 • kvalita života,

 • práce,

 • vztahy,

 • sebedůvěra.Výsledky analýzy umožní zaměřit se na jádro problému a vytvořit strategické a efektivní řešení.

Hlavní přínosy analýzy

Schopnost rozhodovat na základě dat zajišťuje:

 • Porozumění potřebám a preferencím zaměstnanců

 • Přesná identifikace problémů a oblastí ke zlepšení

 • Schopnost měřit a sledovat dopad opatření

 • Lepší alokace zdrojů

 • Vyšší odpovědnost a transparentnost.

Co je wellbeing?

WELLBEING popisuje stav celkové pohody zaměstnanců vyplývající z dynamiky jak pracovišti, tak i mimo něj. Jedná se o celkový pocit rovnováhy tělem i duší.

Investice do wellbeingu zaměstnanců přinášejí:

 • Zlepšení produktivity a výkonu v práci

 • Zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců

 • Nižší fluktuace zaměstnanců

 • Lepší fyzické a duševní zdraví zaměstnanců

 • Zvýšená loajalita a motivace zaměstnanců

 • Snížení absence a docházení do práce jen formálně (presenteeism)

 • Zlepšení pověsti a obrazu jako zodpovědného zaměstnavatele

Seznamte se se strukturou měření wellbeingu ve firemním prostředí, case study a s možností, jak si měření pilotovat ve vlastní organizaci.


Dokument je uložen v chráněném prostředí LinkedIn a je možno jej stáhnout:62 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page