Home Office: Efektivita, psychologie a emoční podpora

Fungování jednotlivých zaměstnanců a výkonnost týmů je přímo úměrná důvěře v manažery. Právě v době nejistot je role manažera zcela zásadní.

Jak vaši manažeři zvládají vést své týmy na dálku, jak komunikují, naslouchají a dovedou nabídnout respekt, má přímý dopad na fungování celé organizace.​

Manažeři při práci na dálku mohou řešit zejména:

 • Nastavení funkční komunikace v rámci svých týmů

 • Motivování zaměstnanců na home office k efektivní práci

 • Důvěru vs kontrolu

 • Jak zajistit stabilní výkon týmů při home office

 • Jak předejít psychické deprivaci a narušení mezilidských vztahů.

 • Balancování více rolí (práce, péče o domácnost, péče o děti) a pocit, že není šance vypnout

 • Možná se doma cítí izolovaní, chybí jim komunikace

 • Nebo se doma cítí dobře a vlastně se nepotřebují ani vracet zpět do firmy

Co zajistí CONECTIO?

 • Rychlou intervenci a pomoc manažerům formou webináře na míru

 • Hlavní důraz klademe na praktickou a interaktivní část – možnost práce nad otázkami z vlastní praxe

Co si manažeři odnesou?

 • Praktické tipy k řízení zaměstnanců na dálku

 • Porozumění, na jaké elementy manažerské práce se zaměřit

A co pro řadové zaměstnance?

 • Zajišťujeme individuální podporu nebo poskytujeme šest témat webinářů:

  • Jak se vypořádat se složitými situacemi

  • Stress management

  • Jak rozvíjet způsob myšlení

  • Budování odolnosti vůči stresu

  • Komunikace ve virtuálním světě

  • Budování důvěry a vztahů ve virtuálním prostředí 

Zajistěte si pro své manažery.
Napište nám, připravíme Vám na míru.

Můžete si přečíst více o konceptu na stránce v prostředí LinkedIn, kam jsme umístili. Více zde.

© CONECTIO 2021

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon