Příjemce dotace

CONECTIO Group s.r.o.

Karlovo náměstí 288/17

120 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 24703532

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004388

Název projektu: Sales2Win – firemní vzdělávání *

O projektu

Realizujeme projekt spolufinancovaný Evropskou unií, abychom se stále posouvali dál a výš a zlepšovali naše služby. Prostřednictvím firemního vzdělávání pro zaměstnance cílíme na rozvoj našich osobnostních i profesních předpokladů, znalostí, dovedností a kompetencí, které jsou důležité pro naše kvalitní pracovní výkony. Vzděláváme se v oblasti měkkých
a manažerských dovedností, ale také v účetních, ekonomických a právních otázkách. Zároveň využíváme možnosti interních lektorů a předáváme si vzájemně i další zajímavá témata, která nás obohacují.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou naši zaměstnanci (tzn. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu s CONECTIO Group s.r.o., s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce).

Doba realizace projektu

1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

 

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé náklady projektu (v Kč)

Dotace z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků ze státního rozpočtu

Celkové způsobilé náklady projektu (v Kč)

565 864,00

480 984,40

84 879,60

* Projekt jsme připravovali ještě v době, kdy se společnost jmenovala Sales2Win. Realizujeme již jako CONECTIO Group.